arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till kommunikationsenheten - Stockholm / Norrköping

 • Ort

  Ospecificerad arbetsort

 • Yrkesroll

  Informationschef/Kommunikationschef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 maj

 • Sök jobbet senast

  26 maj

Om jobbet

Migrationsverkets verksamhet påverkas i hög grad av vad som händer i vår omvärld och behoven av våra tjänster förändras över tid, vilket ställer krav på vårt sätt att kommunicera och nå ut till våra sökanden, till olika samhällsaktörer och till våra medarbetare på ett tillgängligt och målgruppsanpassat sätt.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att styra, stödja, samordna och utveckla myndighetens samlade kommunikationsarbete. Avdelningen består av en kommunikationsenhet och en digital kommunikationsenhet.

Ditt uppdrag:


Din övergripande uppgift blir att leda och vidareutveckla Migrationsverkets kommunikationsenhet så att vi med effektivitet, kvalitet och service kan uppnå våra mål. Kommunikationsenheten leds av två chefer tillsammans, nu söker vi en av dem. Rollen innebär ett delat ledarskap där du tillsammans med din chefskollega har ett gemensamt verksamhetsansvar och ett fullt personal- och arbetsmiljöansvar för hälften av enhetens medarbetare. På enheten finns ca 40 engagerade och vassa medarbetare som arbetar med strategiskt och operativt kommunikations- och informationsarbete, kris- och förändringskommunikation, interna och externa events, rörlig bild i vår nybyggda studio, språkvård, press- och mediakontakter etc. 

I din roll ingår att arbeta med verksamhetsstrategiska frågor och tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete och utgöra ett sammantaget kvalificerat stöd till myndighetens chefer på olika nivåer. En viktig uppgift blir att implementera ett processinriktat arbetssätt i verksamheten och att fortsätta det utvecklingsarbete inom avdelningen som innebär en allt högre grad av gemensamma uppdrag, tvärfunktionella projekt och  helhetsperspektiv på kommunikationsarbetet. Centralt i ditt uppdrag blir att skapa goda förutsättningar för medarbetare att utvecklas i sina roller och därmed ges möjlighet att genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

Du rapporterar till kommunikationsdirektören och ingår i avdelningens ledningsgrupp. Du utgår ifrån kontoret i Stockholm eller Norrköping och du behöver finnas tillgänglig någon dag varje vecka på vardera ort.

Kvalifikationer:


Vi söker dig som har gedigen, aktuell och bred erfarenhet av kommunikationsarbete. Du har flerårig erfarenhet av att leda kommunikationsverksamhet och att som chef leda och utveckla kvalificerade medarbetare i en större komplex och kunskapsintensiv organisation.  Det är också viktigt att du har erfarenhet av att leda förändrings- och förbättringsarbete med goda resultat.

Ledningsgruppserfarenhet ser vi som meriterande liksom erfarenhet av att ha verkat i liknande roll som inneburit ett delat ledarskap. Har du erfarenhet av kommunikationsarbete i politiskt styrd verksamhet och erfarenhet av ett processorienterat arbetssätt är även det meriterande. Du behöver ha en relevant akademisk utbildning och hög IT-mognad.

Som ledare har du förmåga att driva en verksamhet framåt och åstadkomma resultat i samspel med andra. Du agerar strategiskt med god analytisk förmåga och helhetssyn. Du är trygg och tydlig i din ledarroll. Du har ett involverande och coachande ledarskap och skapar engagemang och förutsättningar för dina medarbetare att växa och ta ansvar i sina roller.  Uppdraget ställer krav på att du är samarbetsinriktad och prestigelös med vilja att dela ditt chefsansvar för enheten och att du har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer såväl med interna som externa intressenter. Tjänsten förutsätter mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.

Fram till den 26 maj ser vi fram emot att ta del av din ansökan och cv. Vi samarbetar med ProAstri i chefsrekryteringar och i denna rekrytering är Karolina Öberg, 070-745 67 66 vår kontaktperson.

Välkommen till oss!

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar, likväl som ansökningar med ofullständigt CV. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Kontaktpersoner

Karolina Öberg

070-745 67 66