arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef till Internrevisionen

 • Yrkesroll

  Kvalitetsrevisor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Om anställningen

Syftet med internrevisionen är att stödja myndigheten i dess arbete att fullgöra sina uppgifter och nå verksamhetens mål.

Internrevisionen arbetar på uppdrag av generaldirektören och ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att MSB på en rimlig nivå uppnår en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering.

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra verksamheten i MSB. Arbetsområdet omfattar hela MSB:s verksamhet. Internrevisionen är placerad direkt under generaldirektören.

Arbetsuppgifter

Du både deltar i och leder granskningar från planering till genomförande och rapportering. Din uppgift är att tillföra värde och föreslå förbättringar som stödjer MSB i sitt arbete att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål. Detta sker genom att systematiskt och strukturerat värdera information för att öka effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser.

I tjänsten ingår verksamhets-, budget- och personalansvar. Som internrevisionschef leder, organiserar, utvecklar och följer du upp internrevisionsarbetet och ansvarar för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll av verksamheten. Det är ett givande, komplext och omväxlande arbete!

Din kompetensprofil

Du har akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flera års erfarenhet från revision. Det är meriterande om du har erfarenhet av internrevision och offentlig förvaltning. Kunskaper inom området samhällsskydd och beredskap är också meriterande.

Som person är du analytisk, strukturerad, självgående och har gott omdöme. Du drivs av att utveckla verksamheten och har god samarbetsförmåga. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att genomföra granskningar och rådgivningsuppdrag så att de på ett effektivt sätt kan ligga till grund för förbättringar av MSB:s verksamhet.

Stor vikt kommer fästas vid personlig lämplighet för tjänsten. Som internrevisor ska du upprätthålla en opartisk, neutral och balanserad attityd samt undvika intressekonflikter.

Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Om MSB

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. MSB tillämpar provanställning.

Ort: Karlstad


Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta överdirektör Camilla Asp. Fackliga företrädare är Johan Mähler (Saco-S), Frida Billström (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 23 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/148.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kvalitetsrevisor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning