arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Chef för Naturskyddsenheten

 • Yrkesroll

  Enhetschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 april

 • Sök jobbet senast

  16 maj

Om jobbet

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

söker en

Chef för naturskyddsenheten

(ref nr: 112-2887-2021)

Avdelningen för natur och miljö ansvarar för samhällsviktiga frågor inom bl.a. naturskydd, miljöskydd, naturvård och vatten & klimat som tillhör Länsstyrelsens viktigaste uppdrag. Avdelningens övergripande mål är att bidra till att den nationella politiken inom miljö-området får genomslag i länet. Avdelningen har c:a 75 medarbetare idag fördelade på fyra enheter.

Inom naturskyddsenheten finns förutom en chef 16 medarbetare som arbetar dels med formellt skydd av områden som naturreservat, dels med ärendehandläggning och tillsyn enligt 7 och 12 kap. miljöbalken. I arbetsuppgifterna ingår granskning av kommunala strandskyddsdispensbeslut och samråd om verksamhet som kan påverka värdefulla natur, hotade arter och deras livsmiljöer både inom och utanför Natura 2000-områden. Även beslut om statsbidrag till lokala naturvårdsåtgärder (LONA) handläggs på enheten.

Som en av avdelningens fyra enhetschefer tillhör du ledningsgruppen för natur- och miljöavdelningen och rapporterar direkt till avdelningschefen. Du ansvarar för enhetens verksamhet, personal och ekonomi som en del av avdelningens samlade perspektiv.

Arbetsuppgifter

Du ska leda och fördela arbetet med inriktning på ett effektivt och rättsäkert arbete inom enheten och i samarbetet med andra enheter i enlighet med arbetsordning och handläggningsordning.  För enhetschefen är uppföljning och stöd till handläggarna med prioriteringar av arbetet viktiga delar liksom uppföljning av finansieringen både med förvaltningsanslag och flera olika riktade statliga bidrag, s k sakanslag.

Enhetschefen har en viktig roll i kommunikationen både externt och internt om enhetens verksamhet med bildande av naturreservat och handläggningen av flera olika ärenden enligt miljöbalken om biotopskydd, strandskydd mm

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som är en erfaren ledare. Du är rak och tydlig, men är också bra på att lyssna och att ha en god dialog. Du motiverar och utvecklar dina medarbetare samt har mod att fatta beslut. Du ska ha en naturvetenskaplig högskoleutbildning samt bred sakkunskap inom miljöområdet. Du ska ha erfarenhet av ledning av personal i arbete med myndighetsutövning inom miljöbalken. Du ska ha erfarenhet av arbete med verksamhets- och ekonomi-uppföljning samt verksamhetsutveckling. Det är meriterande om du har erfarenhet av strategiskt naturskyddsarbete och även av kommu-nikation av tillämpning av miljöbalken i enskilda ärenden.

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och gärna också på engelska. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet och uppföljning i olika administrativa system. Vi förutsätter att Du har goda datakunskaper inom Microsoft Office. Vi kommer att lägga särskild vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft liksom strategisk förmåga och helhetssyn på arbetet. Det är också viktigt att Du har god självkännedom och vill utvecklas som ledare.

B-Körkort är ett krav.

Om tjänsten

Anställningen är tillsvidare som handläggare och med ett tidsbegränsat förordnade som enhetschef i 3 år med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas.

Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning beroende på uppdragets utformning.

Information

Mer information om arbetsuppgifterna får Du av Anne-Li Fiskesjö som är chef för avdelningen för Natur och miljö. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (Saco-S) och Karl-Joel Sundholm (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (vx).

Ansökan

Välkommen med Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som Du vill åberopa senast 16 maj 2021 via länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

 

Om Länsstyrelsen


Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk.

Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Enhetschef, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat