arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor, lokal politik och demokrati

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  3 augusti

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som biträdande universitetslektor i ämnesområde lokal politik och demokrati

Arbetsuppgifter

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum för forskning, utveckling och samverkan vid Linköpings universitet. Det övergripande målet för CKS är att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap, till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
I arbetsuppgifterna för denna anställning ingår forskning inom CKS forskningsfält lokal politik och demokrati. Vidare ingår undervisning, samt att samverka och kommunicera forskning med det omgivande samhället, i synnerhet med kommunal verksamhet. Arbetsuppgifterna kräver därmed såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, som skicklighet avseende samverkan. Innehavaren av anställningen som biträdande lektor förväntas bedriva forskning inom forskningsfältet lokal politik och demokrati. Den slutgiltiga benämningen av anställningen fastställs i samband med beslutet om innehavare av anställningen som universitetslektor.
 
Krav för anställningen är:
 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom kvantitativ metod och statistik.
 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet vad gäller att anlägga samhällsvetenskapliga perspektiv på lokal politik och demokrati. 

Särskilt meriterande är:

 • dokumenterad pedagogisk skicklighet i demokrati och politik samt kvantitativ metod.
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet i att arbeta med stora datamaterial och registerdata.
 • dokumenterad vetenskaplig skicklighet i den lokala demokratin, såsom politiskt deltagande, förtroendevaldas villkor och kvalitet i samhällsstyrningen. 

Anställning som biträdande universitetslektor

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.
 
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
 
För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.
 
Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra biträdande universitetslektorer inom institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13811&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat