arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor inom Robotik och AI

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) (www.ltu.se/robotics) vid Institutionen för system- och Rymdteknik vid Luleå Tekniska Universitet söker nu en biträdande universitetslektor för att bidra till våra växande aktiviteter.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik. RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sökning och räddning för räddningstjänsten och liknande, multisensorfusion, och multi-robot koordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation, och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.  RAI teamet har ett starkt deltagande i Europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/) och har en R&D-agenda med HONDA Research Institute i Japan (https://www.jp.honda-ri.com/en/).

Ämnesbeskrivning

Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter

Forskningsområde

Du kommer att vara inskriven i en Tenure Track-position i RAI. Som biträdande universitetslektor deltar du i utvecklingen av undervisning och forskning inom RAI och IN mer specifikt fokuserar forskningsämnena för den tillkännagivna positionen inom områdena autonom flygrobot med tonvikt på: 
 • Vision-based control and visual servoing
 • Perception aware navigation and SLAM for robotics
 • 3D mapping
 • Vision-assisted floating base manipulation
 • Advanced sensing
 • Object recognition, tracking, semantic and 3D vision techniques
 • Image enhancement
 • Field Robotics

Arbetsuppgifter

- Administrera och undervisa i kurser som ges av Robotics och AI-ämnet på grundnivå och avancerad nivå.
- Handleda master- och doktorander
- Anslagsansökningar för att initiera nya projektbaserade forskningsanvisningar inom RAI-ämnet

Du förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
* avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
* Vetenskaplig skicklighet
* Övriga bedömningsgrunder
 • Vetenskaplig kompetens inom de specifika forskningsämnena för den tillkännagivna positionen
 • Vetenskaplig kompetens inom RAI: s allmänna område
 • Erfarenhet av att leda forskningsprojekt nationellt, inom EU eller liknande förmåga
 • Erfarenhet av undervisning och utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka finansiering
 • Förmåga att interagera och samarbeta 

Anställningstid

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder för universitetslektor (viktas lika):
 • Framgångsrik demonstration av beviljad forskningsfinansiering
 • Vetenskaplig kompetens och prestanda
 • Lärarengagemang och studentutvärderingar 

Information

För mer information, kontakta professor  tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos geonik@ltu.se

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson kjell.johansson@ltu.se +46 (0)920-491529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se +46 (0)920-491792

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 30 november, 2020
Referensnummer: 3272-2020

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat