arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Visualisering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 januari

 • Sök jobbet senast

  10 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker en Biträdande universitetslektor i Visualisering med inriktning mot interaktion och visuellt lärande

Beskrivning av ämnesområdet
Anställningen är kopplad till satsningen på vetenskapskommunikation vid Visualiseringscenter C. Den organisatoriska hemhörigheten för tjänsten är forskargruppen inom visuellt lärande och kommunikation under ledning av professor Konrad Schönborn med deltagande av avdelningschef professor Anders Ynnerman. Det nyligen startade laboratoriet för ”Exploranation” med finansiering av Stig Wadströms stiftelse utgör en av de grundläggande resurserna för forskningen och samverkan som tjänsten innefattar. Vetenskapskommunikation med interaktiv visualisering befinner sig i sin linda och Visualiseringscenter C bryter ny mark inom området genom en kombination av teknisk, didaktisk och pedagogisk forskning och omfattande publik verksamhet. Forskningsavdelningen har även ett nationellt uppdrag för spridning av kompetens inom visualisering till akademisk forskning i Sverige som nod i den nationella infrastrukturen InfraVis.

Vi önskar nu utöka vår forskande personal med en biträdande universitetslektor inom den tekniskt orienterade forskningen inom exploranation i nära samarbete med forskningen inom visuellt lärande. Avsikten är att bedriva utveckling av nya visualiserings- och interaktionsteknologier anpassade för publika miljöer och bedriva studier och utvärderingar av deras användning, samt verka för deras spridning inom akademisk forskning. Av speciellt intresse är att visualisera abstrakta och högdimensionella data med nydanande visuella metaforer och intuitiv interaktion i immersiva miljöer.

Avdelningen för medie- och informationsteknik har internationellt ledande forskning inom ett brett spektrum av grundläggande datorgrafik och visualisering samt dess tillämpningar inom grundvetenskapliga områden såsom medicin och biologi och astronomi, men även inom tekniska tillämpningar som intelligenta beslutsstödsystem inom transportsektorn samt operatörsstöd i processindustrin. Avdelningen vid ITN arbetar även med storskalig visualisering i immersiva miljöer och utvecklar inom ramen för Norrköpings Visualiseringscenter C visualisering för domteatrar och publika utställningar.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna innefattar forskning och undervisning inom visualisering och interaktion, med fokus på metoder för publika miljöer. I detta ingår att delta i planering och handledning av forskningsprojekt samt nationell och internationell samverkan med forskare, företag och samhället. Det ingår också att delta i arbetet med vissa administrativa uppdrag inom avdelningen. Anställningen är också kopplad till den nationella infrastrukturen InfraVis och ansvarstagande för den vetenskapliga verksamheten inom InfraVis som nodkoordinator ingår i tjänsten. Avdelningen ansvarar för ett antal kurser med inriktning mot teori och tillämpningar inom visualisering, interaktion och grafik. I anställningen ingår att delta i och/eller att ansvara för kurser på grund och avancerad nivå främst inom dessa ämnesområden. Vi ser också att du kommer att delta i kurser för forskarstuderande.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand samverkan, i tredje hand den pedagogiska skickligheten, och i fjärde hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga. Läs mer och ansök här; Lediga jobb - Linköpings universitet (liu.se)

Anställningsform
En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

För denna anställning gäller en anställningstid om sex år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
 
Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 februari 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat