arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i trafik och väg

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i trafik och väg med fokus på mobilitetsplanering och transportstudier med placering tills vidare vid institutionen för teknik och samhälle.

Ämne

Trafik och väg med fokus på mobilitetsplanering och transportstudier

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet fokuserar specifikt på att utveckla effektiva strategier till stöd för policyarbete inom framtidens hållbara mobilitetslösningar med gång och cykel, nya mobilitetstjänster, samt anpassad kollektivtrafik. Den fokuserar särskilt på att förstå individers nuvarande och framtida resebeteende och deras mobilitetsrelaterade attityder, liksom de kontextuella, spatiala, temporala och sociala faktorer som påverkar deras resebeteende i vardagen. I ämnesområdet ingår även studier av resebeteendets relation till stadsutformning, policy och planering.

 

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

 

Arbetsuppgifterna innefattar


- Forskning inom ämnesområdet.
- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbeten och doktorander.
- Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
- Organisering av forskningsseminarier vid LTH och K2.
- Samverkan med näringsliv och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

 

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

 

Övriga krav


- Erfarenhet som Postdoc inom ämnesområdet.
- Erfarenhet ifrån kvalitativa och kvantitativa metoder.
- Erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
- Pedagogisk förmåga.

 

Övriga meriter


- Internationellt nätverk, t.ex. i form av gemensamma vetenskapliga publikationer med forskare från olika akademiska institutioner eller forskningsorganisationer.
- Kunskaper om svenskt eller skandinaviskt planeringssystem.

 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

 

Villkor

Detta är en heltidsanställning på 6 år, med början från 1 oktober 2020.

Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:331939/?lang=se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2020-10-01 Visstidsanställning