arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Strategisk kommunikation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  26 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för strategisk kommunikation bedriver Sveriges största utbildnings- och forskningsverksamhet inom forskningsfältet strategisk kommunikation. Institutionen är dessutom en av de största enheterna inom området i Europa. Verksamheten är lokaliserad till Campus Helsingborg, som präglas av Lunds universitets genuinitet placerad i en ung och dynamisk miljö med tvärvetenskapligt tänkande.

Arbetsuppgifter

I den aktuella tjänsten ingår undervisning om strategisk kommunikation och handledning och examination av självständiga arbeten.

Utöver undervisning och handledning på grundläggande nivå, ska innehavaren av tjänsten kunna ta ansvar för utveckling, ledning och administration av kurser. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse centralt.

Forskning ingår med 50 procent. Den sökande ska kunna fungera som en självständig och aktiv forskare, och det finns förväntningar om att bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö.

Behörighetskrav

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4a § högskoleförordningen. För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i medie-och kommunikationsvetenskap med en tydlig inriktning mot strategisk kommunikation. Därutöver krävs genomgången pedagogisk högskoleutbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. Det är ett krav att sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Sökande ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och forskning inom området strategisk kommunikation.
Främst kommer sökande ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Bedömningsgrund

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4a § högskoleförordningen. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen samt i Anställningsordningen för lärare vid Lunds universitet.

Vid anställningen beaktas såväl vetenskaplig som pedagogisk erfarenhet och skicklighet inom strategisk kommunikation. Erfarenheter av forskning och undervisning inom strategisk kommunikation samt handledning och examination av självständiga arbeten är meriterande. 

Dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, i både tal och skrift, är meriterande.

Institutionen för strategisk kommunikation är en mindre institution där det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor betydelse. Hänsyn kommer därför att tas till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till institutionens utbildning, forskning och samverkan.

Villkor

Anställningen är en meriteringsanställning om fyra år.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och 6 månader anställningstid.
Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande skall visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning.
Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:
 • väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar en dokumenterad god nationell och internationell nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga i fråga om internationell publicering.
 • väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
 • progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
 • dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
 • i det fall det är aktuellt, tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna undervisa på svenska.

Ansökningsförfarande

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand.

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/bedomning-av-ansokningar-pedagogiska-akademin.pdf

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning