arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i organisk kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten.

Metallorganisk kemi är ett ämne i gränslandet mellan organisk och oorganisk kemi och handlar om metallernas organiska kemi. Vid KILU är verksamheten fokuserad på övergångsmetallernas kemi och den utlysta tjänsten berör forskning kring sådana molekylers struktur, reaktivitet och applikationer inom homogenkatalys och organisk syntes.

Ämne för anställningen: Organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-30 % av en heltid (i normalfallet 20%), räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelning och omfattning mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras.

Den anställde förväntas kunna bygga upp aktiv forskning inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitet som med andra statliga myndigheter och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Undervisningen innefattar grundläggande och avancerade kurser inom ämnesinriktningen, kurser inom forskarutbildningen samt handledning av examensarbeten och doktorander. Resurser till minst en doktorandtjänst är därför knutna till anställningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Specifikt för denna anställning krävs doktorsexamen i organisk- eller oorganisk kemi, eller motsvarande.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Ämnet organisk kemi är lokalt och nationellt mansdominerat och vi ser därför gärna även kvinnliga sökanden.

Bedömningsgrunder

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten.

Vid bedömningen är det ett krav att den sökande:

- uppvisar vetenskaplig skicklighet genom vetenskaplig publicering i ämnesområdet organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi,
- framgångsrikt har genomfört postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid,
- uppvisar potential till meritering för högre läraranställning. Häri inbegrips potential till självständig utveckling som forskare och lärare inom ämnesområdet, förmåga till etablering, förnyelse och utveckling av aktuellt forskningsområde samt potential eller förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering,
- uppvisar en forskningsplan med tydlig självständig inriktning och som bedöms kunna ligga till grund för extern finansiering,
- uppvisar mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga.

Vid bedömningen är det meriterande att den sökande:

- kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen,
- uppvisar dokumenterad erfarenhet av ledarskap,
- har erfarenhet av att planera, utveckla och genomföra undervisning,
- god samarbetsförmåga, uthållighet och personlig mognad, och förmåga att organisera och strukturera arbetet.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitets-anstallningsordning-201215.pdf.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som naturvetenskapliga fakulteten ställt upp för en befordran till universitetslektor. 

Ansökans utformning och innehåll

Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning. Ladda upp ansökan som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-01-01, men tillträdesdatum är flexibelt Visstidsanställning