arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Organisk elektronik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itnVi söker en Biträdande universitetslektor i Organisk elektronik

Beskrivning av ämnesområdet
Forskningen och utbildningen i organisk elektronik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) fokuserar på studier av elektroniskt och joniskt ledande organiska material inom en rad områden inklusive, men inte begränsat till, energiomvandling, tryckt elektronik, polymerelektronik, fotonik och bioelektronik. Det specifika fokuset för denna position är som biträdande lektor i polymerelektronik.

Polymerelektronik är ett område som fokuserar på att skapa elektroniska komponenter med hjälp av elektriskt (halv)ledande organiska polymerer. Dessa polymerer har flera unika egenskaper som gör dem lämpliga för användning i avancerade elektroniska system. De är lösningsbearbetade, biokompatibla, biologiskt nedbrytbara, mjuka och formbara och kan enkelt funktionaliseras för att ge specialiserade excitations-, avkännings- och aktiveringsfunktioner. De kan också stödja transport av elektroner och joner, vilket gör dem lämpliga för användning i elektroniska system som går utöver kapaciteten hos traditionell kiselbaserad elektronik.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

I anställningen ingår handledning av doktorander och postdoktorer i deras forskningsverksamhet samt projektledning (samordning av nationell och internationell forskningsverksamhet med medlemmar från flera av LOE:s undergrupper). Undervisning inom materialvetenskapsområdet kan inkluderas i anställningen. Forskningsinriktningen för anställningen innefattar utveckling av (semi-)ledande polymera formuleringar, samt elektroniska komponenter och system tillverkade därav som kommer att tillämpas på ett brett spektrum av vetenskapliga och tillämpade discipliner, inklusive tryckt elektronik, sakernas internet och neuro-efterliknande elektronik.

Först och främst förväntas du etablera och leda en högkvalitativ forskningsverksamhet inom det valda området, inklusive handledning av doktorander och anskaffning av extern finansiering.

Du är aktiv i forskarsamhället, deltar i institutionens verksamhet t.ex. seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer och bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar kunskap och bidrar till professionell utveckling, kollegiala arbetssätt och social gemenskap. Du är närvarande och aktiv för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt och trivs i vår forskningsmiljö.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten.
 
Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Anställningsform
För denna anställning gäller en anställningstid om sex år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
 
Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 februari 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Läs mer och ansök här; Lediga jobb - Linköpings universitet (liu.se)

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat