arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i molekylär mikrobiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  6 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.

Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning inom molekylär mikrobiologi, samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår undervisning som idag är 10-30% av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över tiden.

Den sökande förväntas bidra till att utveckla ett starkt forskningsprogram inom ämnesområdet och angränsande ämnesområden. Detta innebär att aktivt söka extern finansiering för verksamheten vid institutionen, samt att utveckla samarbete med andra forskargrupper inom och utom universitetet.

Den anställde förväntas delta i och även utveckla utbildningen inom det egna och angränsande ämnesområden inom både grund- och forskarutbildning. Undervisningen innefattar kurser på grund- och forskarutbildningen, samt handledning av studenter och doktorander.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl (se 4 kap. 4 a § HF).

För denna tjänst krävs att den sökande avlagt doktorsexamen inom biologi eller närliggande ämnesområde. 

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs vid den vetenskapliga skickligheten. Vi söker därför en person med en stark forskningsprofil i molekylär mikrobiologi.

Kvalificerade kandidater ska kunna uppvisa:


- Starka forskningsmeriter med avseende på kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer.
- Hög potential att erhålla forskningsbidrag i konkurrens från nationella och internationella forskningsfinansieringskällor.
- God förmåga att samarbeta med kollegor i sina egna och närliggande forskningsdiscipliner.
- Dokumenterad utbildning på  akademisk nivå inom mikrobiologi samt dokumenterad vetenskaplig skicklighet och erfarenhet inom molekylär mikrobiologi, är ett krav. Forskningsinriktningen ska vara av grundvetenskaplig karaktär med fokus på molekylärbiologiska mekanismer, och kan avse både prokaryota och eukaryota  mikroorganismer.

Vid bedömningen av de sökande kommer stor vikt läggas vid i vad mån de sökande genom sin erfarenhet och expertis kommer att stärka och utveckla forskningen och forskningsområdet vid institutionen. Till ansökan ska därför bifogas en självständig forskningsplan, som presenterar den sökandes nuvarande forskning, och som visar hur sökandens forskning förstärker forskningen vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden skulle kunna utveckla samarbeten. 

Den vetenskapliga skickligheten kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvaliteten och originalitet av publicerade arbeten samt vetenskaplig produktivitet ur ett internationellt perspektiv.

Relevant post-doc erfarenhet är en stark merit.

Vid tillsättningen kommer också att beaktas hur de sökande kan gagnas av tillgänglig forskningsinfrastruktur och befintlig vetenskaplig miljö vid institutionen.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inklusive utveckling och genomförande av kurser och kursmoment, är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander är också meriterande.

Vetenskapligt ledarskap samt erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är meriterande.

Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lunds-universitets-anstallningsordning-190618.pdf.

Befordran

Se kriterierna för befordran i https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:274972/type:job/where:4/apply:1.

Ansökans utformning och innehåll

Vi rekommenderar att din ansökan skrivs på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens http://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss/for-dig-som-soker-lararanstallning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.