arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Miljömanagement och miljöteknik

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 maj

 • Sök jobbet senast

  2 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Biträdande universitetslektor i Miljömanagement och miljöteknik med inriktning mot integrerad produkt- och tjänsteutveckling

med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Industriell miljöteknik är en del av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI. Vår forskning fokuserar på hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändringar av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Denna forskning bedriver vi oftast i nära samverkan med företag och andra organisationer. Bland annat studeras strategiskt miljöarbete i organisationer såsom organisationsutveckling, innovation och entreprenörskap inom miljöområdet, framtagande och spridning av nya miljötekniska lösningar, samt utformning och användning av olika verktyg och arbetssätt för miljösystemanalyser. I all forskning tillämpas en bred systemsyn och ett tvärvetenskapligt angreppsätt. Avdelningens grundutbildning bedrivs inom ramen för civilingenjörsutbildningarna vid LiU, flera andra utbildningsprogram samt i profileringar mot miljöteknik och miljösystemanalys inom civilingenjörsprogrammen Energi-Miljö-Management, Design och produktutveckling och internationella masterprogram.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna för denna anställning som biträdande lektor inom integrerad produkt- och tjänsteutveckling (mer specifikt kopplat till utveckling och tillhandahållande av hållbarhetsaspekter samt värdeaspekter utifrån ett kund- och leverantörsperspektiv) är att bedriva forsknings- och samverkansprojekt samt undervisning. Detta innebär att arbeta enskilt och i grupp, driva egna projekt, vara delaktig i kurser samt att ansvara för att hålla kapacitet inom området på en hög nivå.

Tidigare forskning rörande utveckling av integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden hos industriföretag, samt hur detta påverkar resurseffektivitet samt cirkulär ekonomi är ett krav för anställningen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet att sprida forskningsresultat bland externa aktörer är särskilt meriterande. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom integrerad produkt och tjänsteutveckling är ett krav.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på både svenska och engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat