arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i miljöekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet.

IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling. För mer information se: www.iiiee.lu.se

Särskild ämnesbeskrivning


Tjänsten ska bidra till utvecklingen av den existerade forskningsprofilen på institutet, vara nära integrerat med pågående forskning och bidra till att avancera och utveckla forskning inom området miljöekonomi för en övergång till klimatneutrala och resurseffektiva ekonomier. Av särskilt intresse är forskning om hur politik och styrmedel påverkar olika aktörer och samhället i stort. Forskningen hoppas ge ett viktigt bidrag till hur olika aktörer, speciellt företag och konsumenter, och samhällsekonomin reagerar på incitament och hur man kan skapa förutsättningar för en övergång till klimatneutrala och resurseffektiva ekonomier. Forskningen kommer att vara tvärvetenskaplig och kopplad till IIIEEs fyra forskningsteman.

Arbetsuppgifter


Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Som en del av arbetet med forskning förväntas den biträdande lektorn initiera ny externt finansierad forskning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:


Forskning inom ämnesområdet. Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Handledning av examensarbetare och doktorander. Arbete med att säkra extern forskningsfinansiering. Samverkan med näringsliv och samhälle. Kommunikation och spridning av forskningsresultat. Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

I utbildningsprogrammen på institutet ingår det undervisning på IIIEE och distansundervisning, multidisciplinära uppdrag, tillämpade uppgifter med samhällsaktörer, arbete i flerspråkiga sammanhang och interaktion med många olika nationaliteter. Tjänsten ska bidra till utvecklingen av våra utbildningsprogram inom den ovan nämnda kontexten både på plats och på distans.

Behörighet


Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

avlagt doktorsexamen i miljöekonomi eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:


Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder


Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

Mycket god förmåga att utveckla och genomföra forskning inom miljöekonomi. Mycket god pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:


Inom området vetenskaplig förmåga:

Relevant erfarenhet som postdoktor inom miljöekonomi & kompetens inom som relaterar till de forskningsteman IIIEE har. Demonstrerad förmåga att använda kvantitativa metoder inom ekonomisk forskning samt demonstrerad erfarenhet av statistisk programvara eller andra program för att analysera data (t.ex. SPSS, SAS, Stata) Erfarenhet av att publicera i erkända vetenskapliga tidskrifter Erfarenhet av att framgångrikt söka och erhålla externa forskningsanslag Demonstrerad förmåga att arbeta både självständigt och som en del av en tvärvetenskaplig, inkluderande och internationell forskargrupp. Förmåga att engagera sig med industri och samhälle i stort Internationell arbetserfarenhet och inrenationella nätverk

Inom området pedagogisk förmåga:


Erfarenhet av undervisning på plats och på distans. Erfarenhet av att leda och utveckla kurser/moduler. Erfarenhet av att undervisa i och leda kurser i en tvärvetenskaplig miljö.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:


Ansökan ska skrivas på engelska.

https://www.ehl.lu.se/om-ekonomihogskolan/jobba-hos-oss/soka-jobb-som-larare

 

Befordran till universitetslektor i hållbar konsumtion för en övergång till koldioxidsnåla och resurseffektiva ekonomier

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor.  För fullständig information om behörighet och bedömning för befordran, se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:361082/.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Visstidsanställning