arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 oktober

 • Sök jobbet senast

  14 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kommunikation och medier är en dynamisk miljö som erbjuder internationellt orienterad forskning och undervisning av hög kvalitet inom medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria, journalistik och retorik. Vi erbjuder utbildning från grund- till forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av undervisning och forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Som anställd kommer du undervisa på såväl grund- som forskarutbildning. Anställningen innefattar minst 50% forskning och kompetensutveckling, och maximalt 50% undervisning och administration som ska relatera till och stärka institutionens forskningsprofil. Undervisningen sker företrädesvis på svenska, men emellanåt också på engelska.

Utöver undervisning och forskning av hög kvalitet förväntas anställd biträdande universitetslektor ta ansvar för att utveckla och administrera utbildningar och kurser inom ämnet. Du kan förväntas jobba med både kvalitativa och kvantitativa metoder i undervisningen.

Kvalifikationer och meriter

Vi söker en kvalificerad medarbetare som kan vara med och vidareutveckla vår utbildnings- och forskningsprofil. För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i medie- och kommunikationsvetenskap eller annat relevant ämnesområde. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Goda kunskaper i engelska och förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Hög samarbetsförmåga är också ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Den sökande skall kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet som är utformad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i arbetet. Undervisningserfarenhet i medie- och kommunikationsvetenskap är särskilt meriterande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid internationell publicering. Vidare beaktas förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete samt erfarenhet av arbete i flerdisciplinära sammanhang.

Befordran

En biträdande universitetslektor kan efter ansökan befordras till tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan ska inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter 3 år och 6 månaders anställningstid. Behörighet och lämplighet för sådan anställning bedöms vid en prövning av vetenskaplig och pedagogisk utveckling under anställningstiden, med betoning på följande kriterier:
 • Väl vitsordad vetenskaplig skicklighet. Detta innefattar en dokumenterad god nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid internationell publicering.
 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer, och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden. Den pedagogiska kompetensen ska dokumenteras i en pedagogisk portfölj.
 • Progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang och ansvar för universitetsgemensamma uppgifter.
 • Dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
 • God förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Pedagogiska kurser i den omfattningen som behövs för behörighet som lektor. Vid prövning till lektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg.
 • Sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders.kirchner@sam.lu.se
Till ansökan bifogas (a) ansökningsbrev, (b) meritförteckning, inkl. kopior/intyg av betyg, (c) skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj) samt (d) de vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten). Den sökande ska även (e) bifoga en forskningsplan (ca 3–5 sidor) som visar vilken forskning hen avser att ägna sig åt inom ramen för medie- och kommunikationsvetenskapen.

Samtliga handlingar som åberopas måste vara uppladdade (inskickade) senast sista ansökningsdag. Ingen komplettering medges efter detta datum.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.