arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i kemi inr bioteknologi och proteinteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Molekylär biomimetikprogrammet använder olika biofysiska, biokemiska och molekylärbiologiska metoder, samt avancerade spektroskopiska tekniker för att studera ljusinducerade elektronöverföringsreaktioner och produktion av solbränslen och produkter.

Programmet arbetar med att undersöka mekanismer för redoxaktiva enzymer och omprogrammera metabolismen hos fotosyntetiska, kvävefixerande eller vätemetaboliserande organismer. Dessa studier utgör grunden för utformningen av effektiva biomimetiska katalysatorer för tekniska tillämpningar. Programmet har nyckelkompetens inom Membrane Inlet Mass Spectrometry (MIMS), Electron Paramagnetic Resonance (EPR), X-ray spectroscopy, elektrokemi, DFT beräkningar, metabolisk manipulation samt proteindesign. 

Denna rekrytering ska stärka vårt pågående arbete med att utveckla en plattform för enzymupptäckt och proteinteknik för att studera katalytiska redoxreaktioner i enzymer och för att bistå forskning mot energirelevanta biokatalytiska och biomimetiska processer. I detta sammanhang är reduktion av CO2 av särskilt intresse. Det är en del av en långsiktig strategi för att utveckla programmet molekylär biomimetik. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Vi söker en forskare inom bioteknologi och proteinteknik som ska utveckla och utföra studier mot förståelse av biodiversiteten och mekanismen hos redoxaktiva metallenzymer. Metoder såsom evolutionär rekonstruktion och riktad evolution för att förbättra dessa enzymer ska appliceras. Kandidaten ska vidare bidra till vår forskningsmiljö genom applicering av proteinteknik tillsammans med molekylär modellering för undersökning av struktur-aktivitet förhållande hos redoxenzymer.

Arbetsuppgifter: 

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningsuppgifterna kommer att fokusera på kurserna allmän kemi, bio-oorganisk kemi, bioteknologi och biomaterial.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel.

- Utveckling och forskning inom bioteknologi och proteinteknik. Samarbete med andra grupper i programmet molekylär biomimetik samt sektionerna för kemi och biologi vid Uppsala universitet och över hela världen.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom bioteknologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://https//uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Johannes Messinger, telefon 070-167 98 43, e-post mailto:Johannes.messinger@kemi.uu.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2021, UFV-PA 2021/2465.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning