arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i freds- och konfliktforskning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området fred- och konfliktstudier.

Institutionen är idag en ung, dynamisk och internationell arbetsplats med ca 80 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom freds- och konfliktforskning.

Ämnet freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet består av studiet av våldsamma konflikters uppkomst, utveckling och lösning. Utbildning och forskning vid institutionen är problemstyrd och fokus ligger på att förklara empiriska fenomen och deras mönster genom att teori, metoder och empirisk forskning integreras.

Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Forskning omfattar minst 51% av heltidsanställningen.

Arbetsuppgifterna innebär även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel, samt följa utvecklingen inom ämnet och utvecklingen i samhället i stort, som är relevant för undervisning vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom freds- och konfliktforskning, eller inom ett relaterat ämnesområdet, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökande som tidigare avlagt doktorsexamen kan också övervägas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackförening eller studentorganisation, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen. Sökanden måste vidare ha publicerat forskning inom fältet i en eller flera internationella referentgranskade (peer-review) publikationer.

Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. I det senare fallet bör den pedagogiska utbildningen slutföras under de första två åren av anställningen.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen och läsa om bedömningsgrunderna vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information Universitetets officiella översättning (på brittisk engelska) är Associate Senior Lecturer. Den biträdande universitetslektorn ska efter ansökan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor, om den biträdande universitetslektorn är behörig för en sådan anställning samt bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som framgår av kraven för befordran i högskoleförordningen, i Uppsala universitets bestämmelser och i kompletterande föreskrifter från Samhällsvetenskapliga fakulteten.
Kriterier för befordran till universitetslektor finns här:https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt i https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdf">https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdf.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- Lista med referenspersoner

https://mp.uu.se/documents/432512/34571377/InstruktionersökandeBUL,+giltigfr180412.pdf/f2e44d47-6b34-22d3-c606-a970a7730a4c

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt via universitetets rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/4850.

För ytterligare information:

https://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf
https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdf">https://regler.uu.se/digitalAssets/644/c_644748-l_3-k_samfakao-riktlinjerrevgiltigtfran2018-04-01.pdf

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning högst fyra år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Melander, erik.melander@pcr.uu.se och Ashok Swain, ashok.swain@pcr.uu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Maria Andersson, 018- 471 1905, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2021, UFV-PA 2020/4850.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: enligt överenskommelse Tillsvidareanställning