arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Skogsekonom

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 februari

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Fullständig annons finns på SLUs hemsida: För detaljer om bedömningsgrunder se annonsen på SLUs hemsida: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4601">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4601&rmlang=SE">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4601">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4601&rmlang=SE

Ämnesbeskrivning

Anställningens ämnesområde är företagsekonomi med inriktning mot den biobaserade sektorn, särskilt skogssektorn. Syftet med anställningen är att utveckla kunskapen inom ämnet företagsekonomi med fokus på en eller flera prioriterade inriktningar, såsom cirkulära flöden, hållbara affärsmodeller, organisationsteori, produktionsekonomi, industriell ekonomi och innovation.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnesområdet företagsekonomi med inriktning mot hållbar affärsutveckling inom biobaserad sektor. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskare inom institutionen och övriga SLU, samt genom nationellt och internationellt samarbete. Därutöver ska innehavaren av anställningen bedriva undervisning (kurser, handledning och examination) på grund-, avancerad och forskarnivå.

Därutöver ska innehavaren av anställningen:

 • bidra till utveckling av kurser och utbildningsprogram
 • fortbilda sig pedagogiskt
 • medverka i, utveckla, ämnesmässiga och tvärvetenskapliga, utbildningssamarbeten inom SLU samt med andra lärosäten nationellt och internationellt
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • söka extern finansiering i konkurrens och publicera vetenskapliga artiklar
 • bidra till institutionens, fakultetens och universitetets strategiska utveckling genom administrativa uppdrag inom ämnesområdet
 • interagera med skogssektorn, i huvudsak i Skandinavien
 • initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp, utveckla och leda forskningsprojekt samt följa samhällsutveckling som är av betydelse för arbetet inom företagsekonomi med inriktning hållbar affärsutveckling inom den biobaserade sektorn
 • kunna undervisa på svenska (eller annat skandinaviskt språk) inom fyra år

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarade kompetens tidigare kan dock komma i fråga om den finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledihet eller andra liknade omständigheter.

För att anställas som biträdande universitetslektor ska den sökande vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet för anställningen.

God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder 
Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

För detaljer om bedömningsgrunder se annonsen på SLUs hemsida: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4601">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4601

Sista ansökningsdatum:

2021-04-21

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning för lärare vid SLU och Allmänna bedömningsgrunder vid anställning av lärare som du kan läsa här.

För ansökan se instruktioner: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4601">https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4601

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Skogsekonom

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat