arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i experimentell pediatrik

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 januari

 • Sök jobbet senast

  13 februari

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Biträdande universitetslektor i Experimentell pediatrik med inriktning mot perinatal neurovetenskap
med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ämnesområde

Experimentell pediatrik med inriktning mot perinatal neurovetenskap

Beskrivning av ämnesområdet

Forskningsområdet är fokuserat på att förstå hjärnans utveckling och skador hos nyfödda och utvärdera nya terapier för att skydda den nyfödda hjärnan. Vår grupp fokuserar på frågorna 1. vad förmedlar risken att utveckla neonatal hjärnskada? 2. vilka är de långsiktiga konsekvenserna? 3. studera molekylära detaljer av perinatal hjärnskada och nya terapier med hjälp av experimentella modeller.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Arbetsuppgifterna för innehavaren av denna tjänst blir att tillsammans med professor Ulrika Ådén bygga upp en experimentell enhet inom perinatal neurovetenskap. Att sätta upp djurmodeller, in vitro-modeller, handleda studenter, koordinera laboratoriet och rekrytera gruppmedlemmar.

Projekten omfattar smådjurskirurgi, in vitro-modeller, molekylär- och immunohistokemisk analyser av hjärnans parenkymceller samt användning av de senaste avbildningsteknikerna, RNA-sekvensering, omics-analyser etc. Kandidaten kommer att arbeta i en högproduktiv vetenskaplig miljö och förväntas sätta upp tekniker, leda labbet tillsammans med PI och handleda postdoktorer samt doktorander och studenter. Kandidaten kommer att få omfattande handledning i forskning och bidragsansökningar, ledarskap och ledning och måste vara en mycket motiverad, entusiastisk och engagerad lagspelare med en enastående arbetsmoral.

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom relevant område och en relevant post doc-erfarenhet. Du bör även ha erfarenhet från djurmodeller inom perinatal neurovetenskap och erfarenhet av laboratoriehandledning på forskar- och grundnivå. Kunskaper om grundläggande cellulär- och molekylärbiologiska metoder samt histokemiska metoder krävs. Du bör även ha goda kunskaper i litteratursökning och vetenskapligt skrivande och du behöver även vara duktig på Microsoft office och statistikprogram. Cellmodeller för perinatal hjärnskada, beteende hos möss och transgena mössmodeller är meriterande. Erfarenhet av bioinformatik och omics-analys ses också som meriterande.

Undervisning på utbildningsprogrammen vid Medicinska fakulteten kommer också att ingå i arbetsuppgifterna för denna tjänst. Undervisningen kan innefatta att handleda doktorander och studenter på grundnivå, leda grupper inom studentaktiv utbildning, hålla föreläsningar eller praktisk laboratorieundervisning beroende på din tidigare erfarenhet och kunskap.

För denna tjänst kommer undervisningsspråket att vara engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

För mer information om bedömningsgrunderna se liu.se.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på engelska.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Anställningsform
Se liu.se.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 februari 2023. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat