arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i experimentell njurmedicin

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 januari

 • Sök jobbet senast

  5 mars

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som biträdande universitetslektor i experimentell njurmedicin

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Forskningen fokuserar på inflammatoriska njursjukdomar och kringmekanismer väsentliga i dessa sjukdomars patogenes. För anställningen krävs goda kunskaper inom njurmedicin, immunologi och cellbiologi. Det är nödvändigt att självständigt behärska tekniker som flödescytometri, cellodling, neutrofilifoliering/stimulering, immunoflouroscens-mikroskopi och kvantifiering av nukleotider.

Innehavaren förväntas att under anställningen starta upp en egen forskningsgrupp, söka och erhålla externa forskningsmedel, skapa nationell samverkan inom ämnet samt verka för att forskningsresultaten kommer till nytta. I anställningen ingår också undervisning på de olika utbildningsprogrammen vid fakulteten (främst Biomedicinsk analytiker-programmet samt det nystartade internationella kandidatprogrammet Experimental and Industrial Biomedicine) samt administrativa uppgifter inom utbildning som till exempel kursansvar och examinatorskap. Undervisningsdelen av anställningen uppgår till cirka 50%. Meriterande för denna anställning är också självständighet, initiativförmåga samt god samarbetsförmåga.

Forskningen inom ämnesområdet drivs i samarbete med Ingrid Asps Stiftelse.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför goda kunskaper i dessa språk krävs. 

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. 
Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. 

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor


För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9432&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.