arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i datadriven cell- och molekylärbiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 juli

 • Sök jobbet senast

  5 september

Om jobbet

DDLS Fellows-programmet

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Programmet koordineras av SciLifeLab, en nationell forskningsinfrastruktur och ett nav för tvärvetenskaplig livsvetenskap. Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna, och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partner, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning: cell- och molekylärbiologi, evolution och biologisk mångfald, precisionsmedicin och diagnostik, epidemiologi och infektionsbiologi. Vi söker nu 20 juniora gruppledare som vill ansluta till oss som våra första DDLS Fellows.

Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år av hans/hennes egen lön, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Fellows tjänsterna är tidsbegränsade med möjlighet till befordran vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen hos oss?

Ansök nu!

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Biträdande universitetslektor i datadriven cell- och molekylärbiologi

med placering vid någon av institutionerna vid Medicinska fakulteten

Ämnesområde

Datadriven cell- och molekylärbiologi

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnesområdet handlar om forskning som fundamentalt förändrar vår kunskap om hur celler fungerar genom att utforska deras molekylära komponenter i tid och rum, från enstaka molekyler till naturliga vävnadsmiljöer. Ämnesområdet syftar till att leda utvecklingen eller tillämpningen av nya datadrivna metoder som bygger på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker för att analysera, integrera och förstå cellulära och molekylära data.

Vi tar emot ansökningar inom hela fältet Datadriven cell- och molekylärbiologi. Information om vilka ämnen vi har starka miljöer inom finns på: https://liu.se/en/research/wcmm/ddls-cell

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva självständig forskning inom ämnesområdet på en internationellt konkurrenskraftig nivå. Erfarenhet av forskning inom ämnesområdet, eller forskningsfält med uppenbar relevans för forskning i ämnesområdet, är ett krav. För anställningen är det meriterande med erfarenhet av att bedriva postdoktoral forskning utanför Sverige. Det är meriterande om den föreslagna forskningen passar väl in i den verksamhet som bedrivs vid Linköpings universitet. Anställningen kommer innebära interaktioner med Wallenberg Center för Molekylär Medicin (WCMM) i Linköping och med DDLS-fellows i anställningens ämnesområde vid andra DDLS-lärosäten.

Innehavaren av anställningen förväntas efter 5 år ha tillräckliga meriter inom både undervisning och forskning för att kunna befordras till universitetslektor. Undervisningen sker på svenska eller engelska.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Se liu.se 

Ansökningsförfarande

Se liu.se

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön, individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat