arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande Samhällsplanerare

 • Yrkesroll

  Samhällsplanerare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Som Biträdande Samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Biträdande Samhällsplanerare


Arbetsuppgifter

I rollen som Biträdande Samhällsplanerare på Trafikverket arbetar du tillsammans med Samhällsplanerare inom Region Nord för att bygga din kunskap och erfarenhet - för att på sikt kunna genomföra arbetet självständigt. Rollen innebär egna utpekade uppdrag att arbeta med, där du bistår våra Samhällsplanerare i deras arbete gentemot regionens kommuner.

Som Biträdande Samhällsplanerare är dina uppgifter att:

lämna yttranden enligt plan- och bygglagen och Miljöbalken.

lämna yttranden i övriga remisser, regionala planer och program från kommuner, länsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter m.fl.

delta i andra aktörers planering för att påverka val av åtgärder utifrån fyrstegsprincipen och ett långsiktigt hållbart transportsystem.

delta i arbetet med att ta fram underlag för åtgärdsvalsstudier på systemnivå utifrån identifierade behov och brister.

delta i framtagande av övergripande behovs- och målbilder tillsammans med våra samarbetspartner genom att arbeta i tidiga skeden som underlag för respektive aktörs planering.

ge inspel till regionens bristlista och bristbeskrivningar.

Tjänsten är placerad i Umeå på enheten Samhällsplanering. Enheten består av 15 medarbetare som är fördelade i Umeå och Luleå varav ca hälften är Samhällsplanerare och hälften Strategiska Planerare.

Övrig information


På Planering skapar vi innovativa lösningar som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, såsom klimatmålen och nollvisionen. Vi planerar Sveriges statliga infrastruktur för väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Hos oss arbetar du nära den politiska arenan och våra samarbetspartners - men framförallt nära medborgare och näringsliv.

I denna rekrytering kan webbaserade tester komma att användas som en del i urvalet.

Intervjuer beräknas hållas via Skype 16-17 december.

Kvalifikationer


Vem är du?

Som Biträdande Samhällsplanerare kommer du att arbeta självständigt men även tillsammans med andra vilket ställer krav på eget driv och förmåga att planera och strukturera ditt arbete, samtidigt som du ska ha god samarbetsförmåga. Du har en analytisk problemlösningsförmåga och en pedagogisk kommunikation.

Vi söker dig som:


har högskoleexamen 180 hp (120 p) inom samhällsplanering, fysisk planering eller annan relevant utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig

kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska (då kommunikation och dokumentation är en stor del av tjänsten)

har körkort för personbil


Det är meriterande om du:

har erfarenhet från att arbeta med fysisk planering

har kunskaper i Plan- och Bygglagen (PBL) och Väglagen (VägL)

har kunskap inom ÅVS-metodiken (åtgärdsvalsstudier)

Hos oss på Trafikverket erbjuder vi dig en modern arbetsplats med många spännande utmaningar. Tillsammans med engagerade kollegor kommer du att bidra och vara till nytta för hela samhället och du är med och skapar en hållbar miljö varje dag.

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % , tillsvidareanställning heltid