arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande professor i maskininlärning

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 december

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnet maskininlärning (ML) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu excellenta forskare som bidrar till vår växande verksamhet. 

ML-gruppen ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap och bildar intelligenta system-of-systems. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till nytta för svensk industri.

För att stärka vår grupp inom maskininlärning, rekryterar vi utmärkta forskare som arbetar inom ett eller flera av följande områden:
- Hållbar maskininlärning, t.ex. resurseffektiva metoder, specifik hårdvara (neuromorphic computing quantum computing)
- AI på topologiskt komplexa eller distribuerade system (distribuerad ML, graf NN)
- Systems of Systems AI
- Fysikinformerad maskininlärning

Arbetsuppgifter

Biträdande professorer ska normalt vara engagerade i universitets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. För en biträdande professor ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Biträdande professorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet och stå till förfogande för lednings- och administrativa uppdrag. För biträdande professorer ingår även att leda forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Vidare förväntas den biträdande professorn samarbeta med näringsliv och samhälle samt bidra till verksamheten inom WASP-programmet och dess nationella verksamhet. Den biträdande professorn kommer ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig för att kunna ta andra lärartjänster med högre behörighetskrav (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Efter ansökan kan biträdande professorn ansöka om befordran till professor enligt 4 kap 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande
- uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet och vetenskapliga bidrag motsvarande minst två doktorsavhandlingar
- verkat som självständig forskare, exempelvis via
- forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom som sakkunnig eller granskare
- erfarenhet av att i konkurrens sökt och beviljats externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
- deltagit i nationella och/eller internationella forskningsprojekt och publicerat sig tillsammans med forskare i andra forskarmiljöer än den egna
- inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år, om det inte finns synnerliga skäl för annat
- visat pedagogisk skicklighet
-genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
- förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom att
- tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
- införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- vetenskaplig skicklighet
- pedagogisk skicklighet
- övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):
- mobilitet/internationell erfarenhet (t.ex. doktorsexamen utanför Sverige och/eller betydande tid efter doktorsexamen utanför Sverige)
- kompetens i utveckling och ledarskap av verksamhet och personal vid universitet
- förmågan att samarbeta med samhället i stort
- Förmåga att erhålla extern forsknings- och utvecklingsfinansiering
- förmåga att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete

Information

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Luleå. För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Marcus Liwicki 0920–491006, marcus.liwicki@ltu.se, Avd. chef Björn Backe, 0920–492111, bjorn.backe@ltu.se. Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2023
Referensnummer: 4711-2022

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat