arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i måltidskunskap och värdskap

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Vi söker en biträdande lektor i måltidskunskap och värdskap för tidsbegränsad anställning på 4–6 år vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är måltidskunskap.

Bakgrund

Restaurang- och hotellhögskolan har forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet måltidskunskap. Ämnet har sedan sin tillkomst på 1990-talet haft en stark inriktning mot hotell och restaurang, och fortsätter även idag att vara betydelsefullt för forskning och utbildning inom delar av den växande besöksnäringen.

Ämnet måltidskunskap belyser frågor inom det gastronomiska fältet, där särskilt fokus riktas mot olika aspekter av den professionella måltiden, såväl i ett yrkesmässigt perspektiv som i ett gäst-/kundperspektiv. Den yrkesmässiga dimensionen omfattar praktisk kunskap och estetiskt gestaltande, men även förutsättningar för professionellt måltidsgörande. Inom gäst-/kundperspektivet är måltidsupplevelsen av stor betydelse och perspektivet omfattar bland annat sensorik. Ämnet måltidskunskap är tvärvetenskapligt och i mötet med andra ämnen kan breddade och/eller fördjupade perspektiv på hållbara måltider i samhället skapas.

Tjänsten som biträdande lektor är en meriteringsanställning och vi söker nu en engagerad person med forskningsprofil inom gastronomi och hållbarhet som tillsammans med kollegiet vill utveckla och stärka forskning och utbildning inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifter       
Som biträdande lektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt/konstnärligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering, resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till universitetets utveckling.

I anställningen ingår 70% forskning och 30 % undervisning. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med institutionens forskargrupper bidra till forskningsprojekt inom gastronomi och hållbarhet. En biträdande lektor förväntas söka externa forskningsanslag och tillsammans med andra forskare generera vetenskapliga publikationer samt i mån av tillfälle handleda doktorander. I arbetsuppgifterna för undervisning ingår kursansvar, kurs- och undervisningsplanering, schemasättning, genomförande av undervisning med tillhörande examinationer, analys av kursutvärderingar och kursutveckling.

Behörighet och bedömningsgrunder

För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska, efter ansökan och prövning, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller fastställda kriterier. Se annonsen i dess helhet på oru.se/ledigajobb för att läsa mer om befordran till universitetslektor.

Information

Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4–6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tjänstgöringsort är Grythyttan där campusbaserad forskning och undervisning sker. Campus Grythyttan har en kreativ och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö, vackert belägen i Bergslagen 80 km norr om Örebro.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor/ämnesansvarig Åsa Öström 019-30 20 11, e-post: asa.ostrom@oru.se eller prefekt Ute Walter, 019-30 20 36, e-post: ute.walter@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-12-07. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat