arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i idrottsvetenskap (100%)

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  17 december

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker medarbetare.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten, fördelade på tre övergripande inriktningar: prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa respektive kultur och lärande. Idrottsvetenskap inriktning molekylär muskelfysiologi och nutrition ingår i det humanbiologiska kunskapsfältet och forskningen om människokroppens anpassning till fysisk aktivitet under olika betingelser. 

Vid GIH finns Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll (BMC), Åstrandlaboratoriet (ÅL) och Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV). 

Ett biträdande lektorat syftar till att ge möjlighet till att utveckla en självständighet som forskare och ge en såväl vetenskaplig som pedagogisk meritering för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett biträdande lektorat, såsom att genomföra och utveckla undervisning och forskning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Andelen forskning utgör i normalfallet 50%. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Inriktningen på undervisningen omfattar exempelvis muskelfysiologi, näringslära och forskningsmetodik. Inom grundutbildningen sker undervisningen i huvudsak på svenska. Vidare ingår även kursadministrativa uppgifter samt kursutveckling på grundnivå och avancerad nivå och därtill kan interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation förekomma. 

Innehavaren av tjänsten ska arbeta med studier inom proteinomsättning hos människa företrädesvis inom Åstrandlaboratoriet och förväntas därför ha en mycket god metodologisk kunskap om och erfarenhet av biokemiska, molekylärbiologiska samt mass-spektrometriska analysmetoder och provtagningstekniker för humana blodprover och muskelprover.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller motsvarande område,
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.
En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Bedömningsgrunder för anställning som biträdande lektor
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts. Samtliga bedömningsgrunder skall vara dokumenterade.
 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende området för anställningens inriktning och arbetsuppgifter,
 • Stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom idrottsvetenskap med anställningens inriktning och arbetsuppgifter,
 • Stor vikt läggs vid förmåga till långsiktigt engagemang och att ta ett eget ansvar,
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • Vikt läggs vid förmåga att samverka med det omgivande samhället samt informera populärvetenskapligt om forskning och utvecklingsarbete. 
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen, motsvarande 100 %, gäller under fyra år med möjlighet att efter prövning övergå i en fast anställning som lektor. Bedömningsgrunder för befordran framgår av anställningsordning (GIH 2018/517). Startdatum enligt överenskommelse.

 

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk, ev annan verksamhet samt övriga meriter,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 17 december 2019.  

Observera att detta är en förkortad annons. För att läsa den fullständiga annonsen och ansöka hänvisar vi till vår hemsida.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.