arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i hållbara försörjningskedjor

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2023-01-31
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT), 

Annonsen är förkortad, se den i dess helhet på www.mdu.se

Arbetsuppgifter

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Avdelningen för Produktrealisering på Akademin för innovation, design och teknik söker nu en biträdande lektor i hållbara försörjningskedjor. Den sökande kommer att ingå i forskargruppen Produktionsutveckling vilken är en del av forskningsmiljön Innovation och Produktrealisering. 

Som biträdande lektor kommer du dela din tid mellan forskning (ca 60%) och undervisning (ca 40%). Inom forskningsdelen kommer du ingå i forskargruppen Produktionsutveckling och delta i projekt relaterade till vår forskningsinriktning. 

Till undervisning räknas kursansvar, examination och kursadministration inom alla nivåer, från grundutbildning till utbildning för yrkesverksamma. Handledning av doktorander samt att vara del i att bedriva och utveckla våra forskarutbildningar kommer också att ingå. 

Tjänsten innefattar också deltagande i utåtriktade aktiviteter via publikationer och presentationer på konferenser och i vetenskapliga journaler samt genom interaktion med det omgivande samhället. Som biträdande lektor förväntas du samarbeta med olika aktörer, såväl med medarbetare på Mälardalens universitet och akademiska partners som med universitetets industripartners och inom våra samverkansplattformar.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom supply chain management,  logistik, produktion, industriell ekonomi, maskinteknik eller motsvarande. 

Tjänsten kräver dessutom:

 • Erfarenhet av forskning inom och kunskap om hållbara försörjningskedjor, logistik och informationshantering.
 • Erfarenhet av empirisk forskning i industriella miljöer.
 • Erfarenhet av undervisning på kandidat- och masternivå samt för yrkesverksamma, särskilt inom logistik och supply chain management.
 • Erfarenhet av handledning av examensarbeten på kandidat- och masternivå.
 • Vetenskapliga publikationer på ledande konferenser och i tidskrifter inom området 
Sökande ska ha förmåga till undervisning på både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

  Meriterande för tjänsten är:
 • Påvisad erfarenhet av samarbete, i synnerhet utbildning och forskning i samarbete med industripartners.
 • Förmåga att bedriva både enskild och teambaserad forskning nationellt, samt att arbeta med överföring av forskningsresultat till industri och industriella tillämpningar.
 • Erfarenhet av undervisning på forskarnivå.
 • Erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
 • Etablerat akademisk och industriellt nätverk.
 • Pedagogisk utbildning.

Vid befordran till universitetslektor

Vid utgången av anställningen som biträdande lektor har sökande rätt att prövas för anställning som universitetslektor. Anställningen som universitetslektor är tillsvidare

Ansökan om befordran ska ha inkommit senast sex månader innan anställningstidens utgång.

Vid tidpunkten för befordran till universitetslektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:


Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat