arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i byggteknik

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  28 augusti

Om jobbet

Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Beskrivning
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en anställning som biträdande lektor i byggteknik, med placering vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper. Institutionen har en omfattande verksamhet inom områdena byggteknik, kemi, kemiteknik och miljö- och energisystem, som omfattar både forskning och undervisning. För närvarande har institutionen cirka 60 anställda.
Anställningen som biträdande lektor syftar huvudsakligen till att locka ambitiösa och kvalificerade forskare inom området som är i början av sin karriär, med ett huvudsakligt syfte att meritera sig inom området.
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter: forskning i byggteknik med fokus på karaktärisering och simulering av trämaterialet då det utsätts för mekanisk belastning (korttids- eller långtidsbelastning) och/ eller fuktbelastning i olika tillämpningar och konstruktioner. Ditt arbete ska bidra till pågående forskningsprojekt och till att utveckla institutionens forskning och stärka institutionens internationella nätverk. I arbetsuppgifterna ingår även att undervisa inom utbildningsprogram och att medverka till att utveckla kurser på avancerad nivå vid ämnet byggteknik.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, i byggteknik. I första hand är anställningen avsedd för den som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens sista dag.
Ett krav för anställning är genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning eller ansöker om att validera motsvarande kunskap.
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. I normalfallet krävs även goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
För att söka jobbet och läsa annonsen i sin helhet: https://kau.varbi.com/se/what:job/jobID:481624/iframeEmbedded:0/where:4
Sista datum att söka: 28 augusti 2022
-----------------------------------------
Associate senior lecturer in Building and Construction Engineering
Karlstad University, The Faculty of Health, Science and Technology is advertising a position as associate senior lecturer in Building and Construction Engineering at the Department of Engineering and Chemical Sciences.
The department conducts extensive research and provides education within the fields of building and construction engineering, chemistry, chemical engineering and environmental engineering. The department currently has approximately 60 employees.
To apply and read the full advertisement in English: https://kau.varbi.com/en/what:job/jobID:481624/iframeEmbedded:0/where:4
Last date to apply: 28 August 2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön