arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i bioinformatik

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Högskolan i Skövde är en modern högskola som präglas av en öppen och välkomnande atmosfär, förstklassiga utbildningar och internationellt konkurrenskraftig forskning. En plats där vi gör framsteg, varje dag. Verksamheten bedrivs i en akademisk kultur som präglas av omtanke om studenter, medarbetare och samhälle. Vi har idag omkring 540 anställda, ca 10 800 studenter och vår arbetsplats formas av ett professionellt ledarskap och aktivt medarbetarskap.

Anställningen är inom ämnet bioinformatik, som vid Högskolan i Skövde definieras som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta biologiska data. Tjänsten är placerad i forskargruppen Translationell Bioinformatik (TransBiG), som har lång erfarenhet av stamcellsdifferentiering för olika tillämpningar, såsom modellsystem för organogenes, sjukdomsmodellering, läkemedelsutveckling och toxicitetstestning. TransBiG har långsiktigt industriellt samarbete med välkända partners.

Du kommer vara anställd som biträdande lektor i bioinformatik. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning på grundnivå och avancerad nivå, samt forskning inom bioinformatik, artificiell intelligens (AI) och maskininlärning. Inom forskningen kommer du vara involverad i flera pågående forskningsprojekt för att utveckla och tillämpa AI-baserade metoder på omics-data, samt aktivt bidra till ansökningar om nya forskningsmedel för att främja forskning kring tillämpning av AI-metoder inom life science området. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen. 

Vi söker dig som har:

 • Avlagt doktorsexamen i bioinformatik, bioteknik, molekylär biologi, eller annat relevant ämne. Doktorsexamen bör inte vara avlagd tidigare än fem år innan sista ansökningsdag för tjänsten
 • Dokumenterad god praktisk kompetens och teoretisk förståelse av AI-baserad modellering inklusive avancerad maskininlärning och deep-learning tekniker
 • Dokumenterad god praktisk erfarenhet av Python eller R för avancerad analys av storskalig data
 • Dokumenterad god förmåga att kommunicera väl, både muntligt och skriftligt, på engelska
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa kontakter och nätverk.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende de aspekter som beskrivs i anställningsordningen vid Högskolan i Skövde.
 • Dokumenterad kunskap och praktisk erfarenhet av molekylära metoder såsom qPCR, Western blot, flourescensmikroskopi, immunohistokemi och CRISPR/Cas9.
 • Teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av utveckling av metoder för avancerade terapeutiska medicinska produkter (ATMP) och biologiska terapier.
 • Praktisk erfarenhet av odling och differentiering av humana pluripotenta stamceller för in vitro och in vivo applikationer.
 • Förmåga att självständigt planera och genomföra vetenskapliga studier, analysera resultat och nå uppsatta vetenskapliga mål, och presentera vetenskapliga resultat, både muntligt och skriftligt.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av utveckling av metoder för avancerade terapeutiska medicinska produkter (ATMP) och biologiska terapier, dokumenterad kunskap och praktisk erfarenhet av molekylära metoder såsom qPCR, Western blot, flourescensmikroskopi, immunohistokemi och CRISPR/Cas9 och praktisk erfarenhet av odling och differentiering av humana pluripotenta stamceller för in vitro och in vivo applikationer.  

Anställningen är en tidsbegränsad till 4 år och innefattar 100 %. Under anställningsperioden är en biträdande lektor berättigad att ansöka om befordran till lektor eller biträdande professor när han/hon har förvärvat dessa kvalifikationer. Tillträde är planerat till augusti 2022. Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Sista ansökningsdatum: 31 maj 2022

Diarienummer: Ref nr HS 2022/354

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och projektledare Jane Synnergren. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

Högskolan i Skövde tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat