arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande avdelningschef Samlingsavdelningen

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Kulturchef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  31 december

Om jobbet

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig med vilja, kunskap och mod att utveckla verksamheten framåt. Läs mer om oss på www.varldskulturmuseerna.se

Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär. Samlingsavdelningen ansvarar för tillgängliggörande, bevarande, dokumentation och utveckling av samlingen. Under samlingsavdelningen ligger även ansvaret för förvärv, ärenden rörande lån och repatriering samt uppdraget att verka för skyddet av hotade kulturarv. Avdelningen hanterar även förfrågningar från allmänhet och forskare. Vid avdelningen arbetar konservatorer, föremålskoordinator, antikvarier, intendenter, arkivarie, bibliotekarier, fotografer, digitaliseringsassistenter och en handläggare. Avdelningen har ca 25 tillsvidareanställda medarbetare samt ett antal visstidsanställda. Två tredjedelar av personalstyrkan är stationerad i Stockholm och resterande i Göteborg.


ARBETSUPPGIFTER

Som biträdande avdelningschef för Samlingsavdelningen ansvarar du tillsammans med avdelningschefen för att leda arbetet med:
 • att leda avdelningens arbete på ett effektivt sätt samt utveckla verksamheten utifrån myndighetens uppdrag och vision.
 • att förvalta, tillgängliggöra och utveckla den materiella och immateriella samling som myndigheten förvaltar.
 • att ta fram former för att generera ökad kunskap om samlingarna tillsammans med forskare och experter och andra intressenter inom och utanför myndigheten, nationellt och internationellt.
Som biträdande avdelningschef är du direkt underställd avdelningschefen för Samling och ingår i myndighetens chefsgrupp. Du kommer att ha budget och personalansvar inklusive löne- och utvecklingssamtal och arbetsmiljöansvar för en del av medarbetarna på avdelningen i Stockholm. I rollen ingår även att delta i interna och externa samverkans- och styrgrupper.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med:
 • lägst magister/masterexamen inom för myndigheten relevanta ämnen
 • flerårig erfarenhet av samlingsförvaltning
 • erfarenhet av att arbete med att digitalisera, tillgängliggöra och utveckla kulturarv
 • erfarenhet av att vara ledare med ansvar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhet
 • erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
 • mycket god ekonomisk, administrativ och organisatorisk förmåga, inklusive erfarenhet av projekt-/processtyrt arbetssätt
 • erfarenhet av externa samarbeten t ex med universitet och lärosäten

Personliga egenskaper

• mycket god samarbetsförmåga och förmåga att skapa positiva relationer såväl internt som externt
 • mycket god förmåga att driva utvecklings- och förändringsarbete
 • mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska
 • mål- och resultatorienterad med förmåga att strukturera, prioritera och delegera
• Meriterande
 • högre akademisk examen
 • kunskap om utveckling av databassystem för samlingsförvaltning
 • erfarenhet av samarbeten i internationell kontext
 • ytterligare språkkunskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen. Du är en person som har förmåga att engagera och inspirera din omgivning såväl i interna relationer som i externa kontakter. För dig innebär förändringsledarskap nya möjligheter, nya lösningar och potential för både utveckling av verksamheten och av dina medarbetare. Du möter människor med nyfikenhet och värme, har förmåga att bygga tillit och motivera dina medarbetare att arbeta mot övergripande mål och vision. I ditt ledarskap eftersträvar du tydlighet, dialog och återkoppling. Tillsammans med oss vill du bidra till att skapa nyskapande museer för morgondagen, en verksamhet som är angelägen och relevant för fler!
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

ÖVRIGT

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.

Kontaktpersoner

Linda Lundberg

010-4561108

linda.lundberg@varldskulturmuseerna.se