arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Avdelningschef till Risk- och nyttovärderingsavdelningen, Livsmedelsverket

 • Yrkesroll

  Avdelningschef, statlig

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Vill du bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion och till att Sverige har säker mat och säkert dricksvatten? Har du förmåga att arbeta strategiskt, skapa riktning och engagera medarbetare kring uppsatta mål? Har du ett stort samhällsintresse och ser betydelsen av att samverka och kommunicera med andra för att nå resultat? Då kan tjänsten som avdelningschef för Risk- och nyttovärderingsavdelningen vara rätt för dig. Här får du tillsammans med kompetenta medarbetare arbeta inom en avdelning som skapar en viktig vetenskaplig grund för Livsmedelsverkets verksamhet.

Varför Livsmedelsverket?

På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Hos oss har vi hög delaktighet och ett stort engagemang för vårt uppdrag och vi månar om våra medarbetare. Här är du med och påverkar vad som händer i livsmedelssverige!

Risk- och nyttovärderingsavdelningen

Risk- och nyttovärderingsavdelningen har tre team med totalt ca 35 medarbetare som är experter i mikrobiologi, toxikologi och nutrition. Avdelningens huvudsakliga uppgift är att ge vetenskapligt stöd inför beslut i form av risk- och nyttovärderingar, kunskapsunderlag och genomföra nationella matvaneundersökningar samt tillhandahålla en nationell databas för näringsämnen i livsmedel. Avdelningen ansvarar även för myndighetens bibliotek. Avdelningen deltar i flera europeiska nätverk och en viktig funktion är att vara nationell kontaktpunkt för den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa.

Avdelningen ingår som en av fyra avdelningar inom område Undersökning och vetenskapligt stöd och som avdelningschef ingår du i områdesledningen och rapporterar till områdeschefen.

Ditt uppdrag


Som avdelningschef leder du avdelningens strategiska arbete och tillsammans med dina medarbetare utvecklar och kvalitetssäkrar du myndighetens vetenskapliga stöd. Stödet bidrar bl.a. till regelutvecklingen internationellt, till nationella kostråd samt utvecklingen av den nationella livsmedelskontrollen. Målgrupper för stödet är verksamheter inom Livsmedelsverket, andra svenska myndigheter, Efsa samt EU-kommissionen. Underlagen används även av näringslivet och akademien. Du har resultat-, budget- och personalansvar för avdelningen och är direkt chef för tre teamchefer, för verkets informationsspecialist samt för områdets ekonom. Du ansvarar för att utveckla effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt som vilar på vetenskapliga metoder.

Avdelningen har en viktig roll att med vetenskapliga underlag bidra till en hållbar utveckling inom livsmedelsområdet. Det handlar t.ex. om driva på arbetet för en hälsosam och miljömässig livsmedelskonsumtion, klimatförändringarnas påverkan på livsmedelssäkerhet och livsmedelsförsörjning samt bidra till civilt försvar och en robust livsmedelsförsörjning. Det ställer nya krav på att vi kan anpassa och säkerställa kompetenser.  

I rollen som risk- och nyttovärderingschef har du en särskild delegation, fristående generaldirektören, med ansvar för att publicera vetenskapliga riskvärderingar. En central roll är även som utsedd av regeringen att representera Sverige i Efsas rådgivande forum för riskvärderingschefer. Det innebär att du får ett nätverkande och kontaktskapande uppdrag inom EU och med andra EU-länders riskvärderingsmyndigheter.

Din profil


Vi vill att du har en akademisk examen inom det naturvetenskapliga området, inom avdelningens expertområden eller annan relevant examen. Är du disputerad är det meriterande. Du har en gedigen erfarenhet som chef och ledare med ansvar för ekonomi, verksamhet och arbetsmiljö. Det är meriterande om du har erfarenhet att leda genom andra chefer. Du är van att arbeta strategiskt och att skapa mål och riktning för din verksamhet och har erfarenhet av förändringsledning med goda resultat.

Vi ser det som viktigt att du har ett samhällsintresse och vill bidra till en hållbar livsmedelskonsumtion och att Sverige har fortsatt säker mat och säkert dricksvatten. Du har vana av att arbeta brett med frågor och att samverka för att nå resultat. Du behöver ha erfarenhet från kvalitetssäkrande processer i en vetenskaplig miljö och en förståelse för komplexa tvärvetenskapliga frågor. Det är meriterande om du har verkat på nationell nivå, har erfarenhet från offentlig verksamhet och har en förståelse för hur EU:s institutioner och organ fungerar.  

Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska och engelska.

Som person har du förmåga att blicka framåt med en god helhetssyn och ett utifrån och in-perspektiv på verksamhetens frågor. Du är ansvarstagande och arbetar strukturerat med framförhållning. Du fattar tydliga beslut och kan prioritera och delegera arbetsuppgifter. Självklart har du stort intresse för ledarskap och människor med en förmåga att skapa engagemang och tydlighet kring uppsatta mål. Du använder kommunikation som ett viktigt verktyg i ditt ledarskap och du bygger och upprätthåller goda relationer och nätverk internt och externt. Med personlig trygghet, lyhördhet och gott omdöme skapar du förtroende bland dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper.

Övrig information

All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter att du är svensk medborgare.

Kontakt: Vill du ha mer information om tjänsten och en första konfidentiell kontakt, skicka en intresseanmälan eller ring till vår rekryteringskonsult på ProAstri, Karolina Öberg, tel 0707-45 67 66, karolina@proastri.se. Du är även välkommen att kontakta rekryterande chef Hanna Dufva. Representant för Saco-S är Karin Neil Persson och för ST Anneli Widenfalk. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.

Sista ansökningsdag: 2022-05-27. Ansök via platsannonsen på livsmedelsverket.se/lediga jobb, märk ansökan med diarienummer 2022/01884

Anställningsform: Tillsvidare


Omfattning: Heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Område/avdelning:  Undersökning och vetenskapligt stöd/Risk- och nyttovärderingsavdelningen

Placeringsort: Uppsala


Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Avdelningschef, statlig

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat