arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Arkeolog

 • Ort

  Falun

 • Yrkesroll

  Arkeolog

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  24 februari

Om jobbet

Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

ARBETSUPPGIFTER

Kulturmiljöarbetet syftar till att bidra till ett hållbart och attraktivt samhälle för nuvarande och kommande generationer. Samhällets minnen efter gångna generationers liv är en väsentlig del i detta arbete och fornlämningar utgör de äldsta fysiska spåren och belyser en mångfald av samhällsformer, folkgrupper och kulturer. För samhällsplaneringen är det därför mycket angeläget att dessa värden beaktas.

Som arkeolog kommer du att arbeta med fornlämningar, arkeologi och kulturlandskap utifrån gällande lagstiftning samt arbeta efter nationella och regionala mål och strategier. Du kommer att delta i samråd och dialoger för att kulturmiljöfrågor beaktas i samhällsplanerings- och i utvecklingsfrågor.
Arbetsuppgifterna består främst i att delta i och driva flera kunskapsprojekt inom myndigheten. De gäller en förstudie för framtagande av kunskapsunderlag till omarrondering, utarbetande av ett stads-GIS i Falun, kunskapsunderlag och deltagande i projektet Hållbar vindkraft. Utöver detta kommer du även att utöva tillsyn av fornlämningar i skogsbruket.

KVALIFIKATIONER

Krav
 • Du har högskoleutbildning med nordeuropeisk arkeologi och/eller medeltidsarkeologi som huvudämne.
 • Du har stor och aktuell arbetslivserfarenhet av arkeologiskt fältarbete, särskilt fornminnes- eller kulturhistoriska inventeringar.
 • Du har stor och aktuell erfarenhet av att analysera och värdera kulturhistoria och kulturhistoriska lämningar.
 • Du har goda kunskaper om kulturmiljölagen, men även kunskap om tillämpliga delar i miljöbalken och plan- och bygglagen.
 • Du har stor datorvana och arbetar med GIS.

Meriterande

• Högre akademisk examen i arkeologi.
 • Annan relevant högskoleutbildning, som kulturgeografi, kulturmiljövetenskap, kulturminnesvård, GIS, m.m.
 • Utbildning i samhällsplanering, byggnadskultur m.m.
 • Arbetserfarenhet av ärendehandläggning av fornlämningar och kulturlandskap på länsstyrelse eller annan myndighet.

Personliga egenskaper

• Du ska ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
 • Du är strukturerad, konstruktiv, samarbetsvillig och tar gärna initiativ.
 • Du har ett tvärsektoriellt synsätt och ser helheter

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper


ÖVRIGT
Anställningen är tidsbegränsad till 2019-12-31, men kan eventuellt övergå i en tillsvidareanställning. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv och jämställd arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner

Fredrik Sandberg

fredrik.sandberg@lansstyrelsen.se