arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Anstalts- och häkteschef Gävle

 • Yrkesroll

  Sektionschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  28 november

Om jobbet

Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi har ansvar för anstalter, frivård, häkten samt inrikes- och utrikestransporter. Vi arbetar för att göra samhället säkrare och tryggare. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln.

Kriminalvården Region Nord söker en anstalts- och häkteschef till verksamhetsområde Gävle. Verksamhetsområde Gävle består av anstalten Gävle, anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Anstalten Gävle och häktet Bomhus är belägna i södra Bomhus, sydöst om Gävle centrum. Anstalten Gävle har säkerhetsklass två och utgör, tillsammans med det intilliggande och nyinrättade gemensamhetshäktet Bomhus, en verksamhet med 104 platser. Anstalten och häktet sysselsätter tillsammans cirka 140 medarbetare. Anstalten Gruvberget är belägen cirka fyra mil söder om Bollnäs, har säkerhetsklass tre och 20 platser. Vid anstalten arbetar ca 15 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER

Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag i en modern myndighet. Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt.

Vidare har anstalts- och häkteschefen verksamhets-, budget- och personalansvar inom verksamhetsområdet. Till din hjälp har du fem kriminalvårdsinspektörer (första linjens chef) placerade på dina arbetsställen. Uppgiften är att leda och samordna den dagliga verksamheten utifrån regionala inriktningar och lokala förändringar i omvärlden. På regionchefens uppdrag bedriver anstalts- och häkteschefen en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar och tillser att kompetens och materiella resurser används optimalt och i god samverkan med personalorganisationer och skyddsorganisation. Du ansvarar för lokal verksamhetsplanering, lokala arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut. Även personalplanering på kort och lång sikt ingår i arbetet. Ditt uppdrag innebär att leda förbättrings- och utvecklingsarbete inom säkerhet, arbetsmiljö, påverkan och behandling samt tillse intern styrning och kontroll. Du leder lokal lednings- och samverkansgrupp samt skyddskommitté.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering.

Du kommunicerar på ett tydligt sätt och är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat. Du är både prestigelös och flexibel i ditt agerande, lugn och professionell även i krävande situationer. Du initierar förändringsprocesser och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor, stimulerar för förändring och kan omsätta goda idéer till handling och resultat. Du har god förmåga att identifiera och analysera problem och hinder i verksamheten, bedömer konsekvenser av genomföranden och förändringar och sätter dessa i ett större sammanhang. Du leder, motiverar och förser andra med de resurser och befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du tydliggör mål och säkerställer att resultat uppnås, vid behov skapar du alternativa handlingsplaner. Du är socialt aktiv och anpassningsbar i yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och underhåller relationer, utvecklar nätverk för intern och extern samverkan.

Du har akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet inom områden som arbetsgivaren bedömer relevant, t.ex. juridik eller beteendevetenskap samt även dokumenterad ledarskapsutbildning, t.ex. Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram, eller annan ledarskapsutbildning. Uppdraget kräver flerårig och väl vitsordad chefserfarenhet av att leda andra chefer samt leda ledningsgrupp. Uppdraget kräver även väl vitsordad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser. Du har erfarenhet och förmåga att samverka både internt och externt.

Det är meriterande om du har någon av följande meriter. Aktuell och väl vitsordad kriminalvårdserfarenhet eller erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården, erfarenhet av myndighetsutövning inom Rättsväsendet eller Socialtjänsten, eller relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet.

Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare.

Denna tjänst är placerad i en högre säkerhetsklass, vilket fordrar svenskt medborgarskap. B-körkort är också ett krav.

ÖVRIGT

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.

Denna befattning är placerad i säkerhetsklass två och då utförs en säkerhetsprövning med registerkontroll innan beslut om anställning fattas. I detta fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

Kriminalvården tillämpar rökfri arbetstid.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.