arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Ämnesområdesutvecklare i farmaci och bioteknologi

 • Yrkesroll

  Farmaceut/Apotekare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

Vi söker en ämnesområdesutvecklare i farmaci och bioteknologi - med uppgift att ge kvalificerat vetenskapligt och regulatoriskt expertstöd inom farmacevtisk kvalitet

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet och vi verkar för att läkemedel och övriga produkter inom vårt ansvarsområde är säkra, effektiva och av god kvalitet. Läkemedelsverket ska vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa genom att bidra till utvecklingen av folk- och djurhälsan, hälso- och sjukvården, den medicinska forskningen och industrin i Sverige och Europa. Vi är en kunskapsintensiv myndighet som erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter i en spännande och lärorik miljö. Vi vill ge dig goda förutsättningar för balans i livet och erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till friskvård på arbetstid. Vi tillämpar flextid och förmånliga villkor gällande semester och föräldrapenningtillägg.

Beskrivning av enhet/verksamhet
Vi söker en ämnesområdesutvecklare inom området farmaci och bioteknologi. Ämnesområdet ingår som en del av det vetenskapliga utredningsarbetet vid ansökan om godkännande av läkemedel, ansökan om klinisk prövning, vid vetenskaplig rådgivning till läkemedelsföretag och i riktlinjearbetet som utförs i samverkan mellan de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Som ämnesområdesutvecklare i farmaci och bioteknologi svarar du för ett kvalificerat vetenskapligt och regulatoriskt expertstöd inom ämnesområdet genom att arbeta i nära samverkan med utredare och linjechefer inom berörda enheter samt med övriga ämnesområdesansvariga/ämnesområdesutvecklare i farmaci/bioteknologi, farmakoterapi, epidemiologi, farmakovigilans, farmakokinetik och farmakologi/toxikologi. Befattningen är placerad inom enheten för Vetenskapligt stöd och innefattar inte något personalansvar.

Arbetsuppgifter

Som ämnesområdesutvecklare har du gedigen vetenskaplig sakkunskap inom kemi och farmaci samt svarar för att verkets beslut och rådgivningar har god vetenskaplig och regulatorisk standard. En av huvuduppgifterna är den vetenskapliga kvalitetssäkringen inom ämnesområdet, där du förväntas ta en aktiv och ledande roll i diskussionen inom utredargruppen. I uppgiften ingår också att vid behov bidra till den verksövergripande operativa kvalitetssäkringen genom att både ha ett helhetsperspektiv och representera ämnesområdets syn. Du är ett stöd i diskussioner om nivåstrukturering men även i utvecklingen av arbetssätt och processer. I arbetsuppgifterna kan också visst utredningsarbete ingå.

Du förväntas vara aktiv i omvärldsbevakningen inom ämnesområdet där du bidrar till att identifiera och utveckla satsningsområden av vikt för Läkemedelsverket samt fungerar som stöd till ansvariga linjechefer så att strategierna kan omsättas i det löpandet arbetet. Vidare ingår att i samverkan med ämnesområdesansvarig farmaci och bioteknologi, berörda linjechefer och HR svara för analys av kompetensförsörjningsbehoven inom ämnesområdet samt planera och genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter för utredargruppen inom ämnesområdet. Vid behov kan stöd i det normativa utvecklingsarbetet på Europanivå ingå t ex inom ramen för Europafarmakopén. Utöver uppgifter som ingår i rollen som ämnesområdesutvecklare kan även andra arbetsuppgifter som enheten svarar för komma att ingå.

Utbildning och erfarenhet

Du har apotekarexamen eller motsvarande grundutbildning. För befattningen krävs god vetenskaplig sakkunskap inom ämnesområdet. Forskarutbildning och relevant vetenskaplig aktivitet samt erfarenhet av läkemedelsutveckling är meriterande. Regulatorisk kompetens och god förmåga till vetenskapliga bedömningar i frågor som rör farmaceutisk kvalitet är meriterande.

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att leda och driva vetenskapliga frågor, att kommunicera ditt kunnande och att entusiasmera medarbetare. Du känner starkt engagemang för att utveckla individer och grupper såväl som processer och arbetssätt. En utåtriktad läggning i kombination med mycket god samarbetsförmåga är nödvändiga egenskaper. Dessutom behövs förmåga att prioritera, ett strukturerat arbetssätt i kombination med ett strategiskt tänkande och förståelse för det egna ämnesområdets betydelse i den totala verksamheten. Du bör ha lätt för att uttryck dig väl i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Du förväntas agera i enlighet med den statliga värdegrunden och Läkemedelsverkets medarbetarpolicy.
 
Sista ansökningsdag: 27 september 2019
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Vetenskapligt stöd
Diarienummer: 2.4.1-2019-063642

Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Betyg och intyg som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta enhetschef Maria Szirmai eller Ämnesområdesansvarig Farmaci och bioteknologi Iréne Agerkvist. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Ulf Olsson, SACO och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@mpa.se