arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Amanuenser till ett forskningsprojekt om mobbning i skolan

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  20 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) bedrivs välrenommerad utbildning och forskning inom psykologi, psykoterapi, handikappvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, didaktik, vuxenpedagogik, folkbildning och sociologi. Våra studenter blir väl förberedda för yrkeslivets framtida utmaningar och vår forskning bidrar starkt till ny kunskap om mänskligt beteende och lärande.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ibl

Vi söker nu timarvoderade amanuenser/assistenter för datainsamling i ett forskningsprojekt om mobbning i skolan med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande. 

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen för pedagogik och didaktik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande och inom ett forskningsprojekt om skolmobbning finansierat av Vetenskapsrådet. Forskningsprojektet är en pågående kvantitativ longitudinell studie med fokus på sociala relationer, individuella och kollektiva processer som rättfärdigar eller bortförklarar mobbning och brist på eget ansvar (”moral disengagement”), självtillit, utsatthet för mobbning i skolan och på nätet bland elever i årskurs 7.

Dina arbetsuppgifter

Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50% av heltid.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att samla in data. Data samlas in via en webbenkät men för att säkerställa högt deltagande distribueras enkäten genom att besöka klassrummen och dela ut surfplattor genom vilka eleverna besvarar enkäten. Projektet är etikprövat, aktuella skolor är redan tillfrågade och de deltagande eleverna har redan vårdnadshavares samtycke. I dina arbetsuppgifter ingår dock att kontakta aktuella lärare för att komma överens om tider som passar för datainsamling. Uppgifter om skolor, skolpersonal och deltagande elever inhämtas via din kontakt med en koordinator vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande. De studenter som anställs i projektet kommer också att ges möjlighet, om så önskas, att använda det insamlade datamaterialet till examens- eller uppsatsarbete under handledning av projektledaren (Robert Thornberg). Mot bakgrund av projektets teoretiska ramverk är underlaget väl lämpat för uppsatser inom psykologi (utvecklingspsykologi, skolpsykologi och socialpsykologi), pedagogik, pedagogiskt arbete och kognitionsvetenskap.

Behörighet

Behörig till anställning som amanuens är bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Dina kvalifikationer

Vi söker nu personer som är antagna som studenter vid Linköpings universitet inom psykologprogrammet, kandidat- och mastersprogrammen i kognitionsvetenskap, mastersprogrammet i pedagogiskt arbete eller fristående kurser i psykologi och pedagogik. Du ska ha minst 60 hp i något beteendevetenskapligt ämne, dvs i psykologi, pedagogik, pedagogiskt arbete, sociologi eller kognitionsvetenskap vid ansökningstillfället.

Det är meriterande om du har dokumenterade kunskaper inom utvecklingspsykologi, skolpsykologi och socialpsykologi. Det är också meriterande om du har dokumenterade erfarenheter av arbete inom skolan eller med barn och ungdomar. Dokumenterade erfarenheter av arbete med liknande datainsamling är också meriterande.

Du ska vara ansvarstagande, noggrann, vara socialt kompetent och intresserad av ämnesområdet. Körkort är ett krav.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad timanställning, omfattning enligt överenskommelse.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse men inom perioden 1 oktober 2019 till 31 april 2020.

Lön, villkor mm
Lön regleras utifrån LiUs centrala avtal om amanuenslöner.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.   

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 2019-09-20.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.