arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Amanuenser inom Informationsteknik och digitalisering vid IEI

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar 4-6 anställningar som
Amanuenser i informationssystem och digitalisering
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
 
Arbetsuppgifter
Vid avdelningen för informationssystem och digitalisering (INDIG) är den lokala profilen verksamhetsinriktad systemutveckling. Här bedrivs grundutbildning i informatik inom ramen för det systemvetenskapliga kandidatprogrammet och masterprogrammet i IT och management samt forskarutbildning och forskning i ämnet informationssystem. Samtliga är utbildningar inom den filosofiska fakulteten vid universitetet. Profilen är att bidra till förståelse av IT-system i sammanhang – helheter - och därigenom bidra till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället. Samspelet mellan människa, IT-system och organisation – inom såväl företag som offentliga organisationer är därmed väsentligt. Profileringen innebär också att intresse särskilt riktas mot analys, design, förändring och bedrivande av verksamhet där IT-system ingår eller förväntas ingå som delar. Utveckling av IT-system innebär en intention att utveckla och förbättra verksamhet.
 
Avdelningen för INDIG söker nu 4-6 amanuenser för att delta i och assistera utbildning på, i första hand, grundläggande nivå inom ramen för kursen IT för hållbarhet (TINF01) som avdelningen för INDIG ansvarar för. Amanuensuppdraget innebär att du ska vara basgruppshandledare för en studentgrupp i den aktuella kursen, där studenterna går på civilingenjörsprogrammet i IT som ges av Institutionen för datavetenskap (IDA). Arbetsuppgifterna äger primärt rum under VT-2021.
 
Den som är anställd som amanuens får bedriva arbete inom undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. En anställning som amanuens får motsvara högst 50 % av heltid.
 
Omfattning och tillträde
Omfattningen på arbetsuppgifterna innebär att delta i arbetsgruppens möten två gånger i veckan under hela vårterminen 2021, att regelbundet kommunicera med kursansvarig lärare, samt relaterade arbetsuppgifter. Arbetet startar vid terminens början, vecka 3 2021.
 
Behörighet
Behörig till anställning som amanuens är den som har åtminstone två års tekniska studier på högskolenivå med minst godkänt i betyg.
 
Krav och meritgrunder
Amanuensanställningarna är direkt relaterade till, i första hand kursen, IT för hållbarhet (TINF01). Du skall ha erfarenhet av och kunskap om problembaserat lärande samt vara ansvarstagande, noggrann och serviceinriktad. Du skall även kunna uppvisa pedagogisk skicklighet och ha ett intresse för det ämnesområde som den aktuella kursen omfattar (IT för hållbarhet).
 
Vidare är det meriterande om du studerar vid Linköpings universitet, samt har genomgått de fyra första terminerna med godkänt betyg vid civilingenjörsprogrammet för IT (eller motsvarande utbildningar).
 
Vi ställer också som krav att du måste gå en kurs i problembaserat lärande och basgruppshandledning som ges av Didacticum (Problembaserat lärande och basgruppshandledning, 2 hp, se: https://old.liu.se/didacticum/kurser/pbl/Problembaserat_larande_och_basgruppshandledning?l=sv). Kursen behöver dock inte vara avklarad vid terminsstart.
 
Lön
Lön för amanuenser regleras utifrån en överenskommelse mellan Linköpings universitet och de fackliga parterna. Anställningen är timavlönad.
 
Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se information nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 3 december, 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Timlön enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat