arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Amanuens i klassiska språk

 • Yrkesroll

  Studieassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juli

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-08-08.

Romanska och klassiska institutionen bildades i augusti 2013 genom en ­sammanslagning. Den är organisatoriskt förlagd till Humanistiska fakulteten inom det humanvetenskapliga området. Akademisk utbildning i klassiska språk har erbjudits länge vid universitetet. Idag ges kurser i grekiska och latin på både grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildning leder sedan fram till doktorsexamen. Undervisningen täcker texter skrivna från 700 f.Kr. till förmodern tid och vid institutionen studerar ett femtiotal studenter klassiska språk. Undervisningen bedrivs i huvudsak av två lektorer och en professor. Därutöver bedrivs vetenskaplig forskning inom ämnena, både språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig sådan samt forskning inom filologi och texteditering. En aktiv forskningsmiljö med seminarier inriktade mot medeltidsstudier, filosofi, språkvetenskap och litteraturvetenskap finns.  

Arbetsuppgifter

Amanuensen ska i första hand ge stödundervisning i klassiska språk (framför allt i latin) åt studenter på nybörjarnivå och i andra hand vara administrativt behjälplig.

Kvalifikationer

Den sökande ska vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå, gärna vid Stockholms universitet, men annars vid någon annan högskola. Sökande ska helst inneha 60 högskolepoäng i latin eller motsvarande ämneskompetens. Anställningen ställer även krav på flexibilitet, god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt.

Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning samt att tidigare ha arbetat med studieadministrativa system, såsom Ladok och TimeEdit, eller med någon annan form av studieadministration. Även högskolepoäng i antik grekiska är meriterande. 

Universitetet kommer främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökande ska på begäran kunna lämna referenser.

Anställningsvillkor

Anställningen omfattar 20 % av heltid och är tidsbegränsad till perioden 2021-08-25–2022-08-24 med möjlighet till förlängning i max 2 år. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av företrädaren för klassiska språk, Denis Searby denis.searby@su.se eller studierektorn för klassiska språk, Hans-Roland Johnsson hans-roland.johnsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Studieassistent

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, visstid Deltid 20%