arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i svenska, tidsbegränsad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Ämnet svenska vid Södertörns högskola erbjuder många olika kurser på olika nivåer. Vi har fristående kurser inom svenska upp till mastersnivå och ett välsökt kandidatprogram, Kommunikatörsprogrammet. Vi ger kurser i kreativt skrivande och bemannar Studieverkstan, som erbjuder bl.a. skrivhandledning till högskolans studenter. Inom ämnet samarbetar vi med högskolans lärarutbildning på alla nivåer (från förskollärar- till gymnasielärarprogrammen). Vi ger också uppdragsutbildningar, exempelvis yrkesinriktad svenska för nyanlända och språkutvecklande arbetssätt för förskolepersonal.
Svenskämnet är förlagt till Institutionen för kultur och lärande. Institutionen utbildar och forskar i exempelvis litteratur, engelska, medie- och kommunikationsvetenskap och pedagogik.

Som forskningsämne har ämneskollegiet en tydlig profil med inriktning mot tillämpad språkforskning. Det handlar allmänt om relationer mellan språk och samhälle och innefattar studier av hur tal och skrift används i olika sociala praktiker, som t.ex. yrkesliv eller utbildning. Svenskan i flerspråkigt perspektiv är ett annat område under framväxt.

Arbetsuppgifter

I anställningen som adjunkt ingår undervisning inom grundutbildningen och inom lärarutbildningen. I anställningen kan även ingå undervisning och handledning om akademiskt skrivande och studieteknik inom ramen för Studieverkstans verksamhet. Därtill kan ingå undervisning inom kurser i kreativt skrivande samt VFU-kurser (verksamhetsförlagd utbildning) inom lärarutbildningen. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Undervisning bedrivs på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt i svenska är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder


För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 •              Lärarskicklighet på högskolenivå inom lärarutbildning
•             God samarbetsförmåga
 •              Skicklighet i kursutveckling och kursansvar
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning, se länk: https://www.sh.se/download/18.4698e23c16faf150b541746c/1579701060421/Anst%C3%A4llningsordning%202020-03-01.pdf

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på 7–12 månader med en omfattning på 50–70%. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2020-10-28.

Ytterligare upplysningar

Stina Hållsten, avdelningsföreståndare, stina.hallsten@sh.se

Alexandra Blomstedt, HR-generalist, alexandra.blomstedt@sh.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: Antonia Ribbing, tel: 070 -602 87 61, antonia.ribbing@sh.se
ST: Karin Magnusson tel: 08 -608 41 75, karin.magnusson@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat