arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i spanska (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-11-30.

Akademisk undervisning i romanska språk har erbjudits i Stockholm sedan slutet av 1920-talet. Efter knappt tio års undervisning inrättades den första professuren i romanska språk 1937. Grundutbildningen vid Romanska institutionen uppdelades under 1960-talet i fyra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska. Så ser det ut även i dag: ämnet ingår i Romanska och klassiska institutionen där det, vid sidan av nämnda romanska språk, även ingår forskning och utbildning i latinamerikastudier, latin och grekiska. Vid institutionen studerar drygt 250 studenter spanska på grundnivå och avancerad nivå per år.

Arbetsuppgifter

I denna tidsbegränsade anställning ingår undervisning på delkurser och moment innefattande Muntlig kommunikation och Text- och ordkunskap på förberedande nivå samt Uttal och Språkstruktur/grammatik på Spanska I. Kurserna har praktisk karaktär med fokus på språkstruktur och ordinlärning och utgörs till stor del av färdighetsträning både muntligt och skriftligt. Andra uppgifter och kurser på grundnivå kan tillkomma. Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser.

Undervisningen under vårterminen kan komma att bli webbaserad p.g.a. rådande omständigheter och undervisande lärare måste vara beredd att undervisa både digitalt och på Campus. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt att ha kursansvar och delta i ämneskonferenser och lärarmöten. Ingen forskning ingår i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt i spanska är enligt punkt 2.3.1 i "Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet" den som har avlagt examen i spanska eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven spanska samt god färdighet i talad och skriven svenska krävs. Undervisningen sker främst på spanska och delvis på svenska (Förberedande kurs) och innehåller kontrastiva moment (Spanska I). Den pedagogiska kompetensen ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbets­uppgifter­na väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer mest vikt att fästas vid den pedagogiska skickligheten och erfarenheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination.

Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser deltid med omfattningen 65% och är tidsbegränsad fr.o.m. 1 januari 2021 t.o.m. 30 juni 2021. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesstudierektorn, Prof. María Bernal, maria.bernal@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren, Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Visstid, dag Deltid 65%