arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i professionellt skrivande (2 st)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  3 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2021-10-03.

På Institutionen för svenska och flerspråkighet bedrivs forskning och utbildning inom svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (på Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättningsvetenskap (på Tolk- och översättarinstitutet). Yrkesmässigt skrivande ingår i fristående kurser, inom Kommunikatörsprogrammet och Språkkonsultprogrammet.

Ämne/ämnesbeskrivning
Svenska

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning i professionellt skrivande på fristående kurser och inom språkkonsultprogrammet och Kommunikatörsprogrammet och att leda arbetet med praktikmoment på respektive utbildning. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. En del av undervisningen äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen på språkkonsultprogrammet eller motsvarande kompetens.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Goda kunskaper i svenska.

BedömningsgrunderMeriterande vid tillsättningen är dels erfarenhet av undervisning på högskola i professionellt skrivande och textarbete samt praktikkurser med motsvarande inriktning, dels yrkeserfarenhet av arbete med text och kommunikation i organisationer och på arbetsplatser. Särskilt meriterande är undervisningserfarenhet av sådana moment som beskrivs under arbetsuppgifter ovan. Undervisningserfarenheten ska förankras i en pedagogisk egenreflektion som berör samverkan mellan å ena sidan samhället och arbetslivet, å andra sidan högskolans utbildningspraktiker. Därtill beaktas väl dokumenterad god samarbetsförmåga och administrativ skicklighet samt erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, särskilt i undervisning som gäller de aktuella undervisningsområdena.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde 2022-01-01 eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Karolina Wirdenäs, tfn 08-16 43 21, karolina.wirdenas@su.se eller av ämnesansvarig Lena Lind Palicki, lena.lind.palicki@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsso, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Övriga upplysningar

Ansökan ska vara skriven på svenska och, utöver dokumentation av behörighetskrav, innehålla:
 • Personligt brev och CV
 • Kopia av bevis på examen
 • Kontaktuppgifter till två referenspersoner

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat