arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i musikteori

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

KMH ledigförklarar härmed en anställning som adjunkt i musikteori med placering vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle (MPS). Anställningen är tidsbegränsad under två år med start efter överenskommelse, senast augusti 2021 och omfattningen 50 procent.

Akademin för musik, pedagogik och samhälle (MPS) ansvarar för forskning i musikpedagogik och i musik och hälsa samt för ämneslärarutbildningen i musik, kompletterande pedagogisk utbildning, kandidat i muskterapi samt fristående kurser. Akademin erbjuder bland annat två fristående kurser, Grundläggande musiklära i teori och praktik, Grundläggande gehör i teori och praktik och har behov av en lärare med kompetens att undervisa i musikteori. Många av de studenter som går dessa kurser kommer direkt från gymnasiet och avser att fördjupa sina kunskaper för att bland annat söka till olika utbildningsprogram inom högre musikutbildning. Akademin är även i behov av en lärare som kan undervisa ämneslärarstudenter i musikteori, arrangering och komposition såväl som ämnesdidaktik inom området. Vi söker en lärare inom ämnesområdet musikteori på högskolenivå. Därutöver ska den sökande kunna styrka erfarenheter av undervisning inom estetiska program på gymnasienivå eller motsvarande.

Arbetsuppgifter

 • Undervisning i musikteori, främst musiklära, gehör, harmonilära, arrangering och komposition samt ämnesdidaktik.
 • Aktivt deltagande i KMH:s och institutionens inre arbete, samt i förekommande fall antagningsprov, projekt och examinationer.
 • Administrativt arbete ingår

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Med motsvarande kompetens avses omfattande yrkesverksamhet som kräver god kompetens inom ämnesområdet.
 • relevant examen från universitet eller högskola minst kandidatnivå eller motsvarande kompetens
 • ämneskunskaper och god pedagogisk skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och utbildningsnivå
 • erfarenhet av egen konstnärlig verksamhet inom ämnesområdet
 • god pedagogisk förmåga att engagera och inspirera studenterna till eget lärande och utveckla deras didaktiska förmåga
 • styrka erfarenheter av undervisning inom estetiska program på gymnasienivå eller motsvarande
 • genuint intresse av att fortlöpande vara uppdaterad inom forskning i ämnesområdet
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Bedömingsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en adjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Meriterande

 • Erfarenhet av undervisning på högskolenivå.
 • Dokumenterad adminstrativ skicklighet
Stor vikt kommer därutöver att läggas vid förmågan att ta initiativ och samarbeta inom den egna ämnesområdesgruppen.

KMH kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till positiv utveckling av verksamheten.

Jämnlikhets- och jämställdhetsöverväganden
KMH strävar vid rekrytering av lärare att vara en arbetsplats som attraherar, rekryterar, bibehåller och utvecklar anställda oberoende av kön, känsöverskridande identitet eller uttrycke, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Vad gäller jämställdhet, ska i högskolans verksamhet, jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iaktas och främjas (1 kap. 5 § HL). Som framgår av 3 kap. 7 § diskrimineringslagen, ska arbetsgivaren vidta aktiva åtgärder bl. a. för att få en jämn känsfördelning. Detta innebär att när det inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska KMH vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. KMH ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efterhand ökar. Med jämn könsfördelning menas vid KMH minst 40 procent av underrepreseterat kön, dvs inom en viss kategori av arbetstagare vid KMH.Vad gäller denna anställning är män inom kategorin adjunkt vid aktuell enhet underrepresenterade.

Ytterligare information

Kontakta: Per-Henrik Holgersson, akademichef vid akademin för musik pedagogik och samhälle. E-post: per-henrik.holgersson@kmh.se
Facklig information: Filip Kvissberg (Lärarförbundet), e-post: filip.kvissberg@kmh.se, Bengt Stark (Saco), bengt.stark@kmh.se
Tomas Norberg (ST), tomas.norberg@kmh.se
Sökande kan bli kallade till undervisningsprov och intervju.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2021. Märk din ansökan med dnr 21/195. Vi tar endast emot ansökningar via vårat rekryteringssystem. Ange löneanspråk, bifoga styrkt meritförteckning, kortfattad beskrivning av din egen verksamhet, samt övriga handlingar du vill åberopa. Tillåtna format är mp3, pdf och word.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

-

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

- Ej specificerat