arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i matematikdidaktik med inriktning mot förskolan, tidsbegränsad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  21 december

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola erbjuder program avsedda för flertalet verksamhetsområden, från förskola till gymnasium. Två program leder till förskollärarexamen, fem till grundlärarexamen och två till ämneslärarexamen. Lärarutbildningen har två profilområden: interkulturalitet och bildning. För mer information: https://www.sh.se/institutioner--amnen/lararutbildningen?query=l%C3%A4rarutbildning

Matematik med didaktisk inriktning är som ämne placerat vid Lärarutbildningen, Avdelningen för Pedagogik och Didaktik. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där lärare/forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Forskningen inom ämnet har relationer både till akademiska ämnen matematik och matematikdidaktik med frågeställningar relaterade till skolans matematikundervisning med fokus på begreppsbildning relaterat till undervisningsinnehåll och sekvensering av innehållet i förhållande till elevers förmågor att lära sig matematik. Forskningen har en stark prägel av ett socio- konstruktivistiskt paradigm. Inom ämnet bedrivs undervisning på lärarutbildningen vid Södertörns högskolas program mot förskollärarexamen, grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 4-6 och fritidshem inom ramen för teoretiska kurser och VFU-kurser.

Vi söker en adjunkt i matematik med didaktisk inriktning för undervisning på grund- och avancerad nivå inom lärarutbildningen med inriktning mot förskola.

Arbetsuppgifter

Undervisning i matematikämnets didaktik med fokus på barns tidiga matematikutveckling. Fokus i undervisningen läggs såväl på en forskningsbaserad syn på barns tidiga matematikutveckling som på lärarstudenternas egen matematikutveckling. Områden som behandlas i relation till detta är barns tidiga taluppfattning och problemlösningsförmåga. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier med fokus på litteraturstudier, analys av vetenskapliga texter samt praktiska och metodiska laborationer utgående från förutsättningar för barns tidiga kunskapsutveckling i matematik.

I anställningen som adjunkt ingår samverkan med kollegor från andra ämnen på högskolan. Även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma som exempelvis kursplanering. Undervisningen sker på svenska. 

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt i matematik med didaktisk inriktning är den som avlagt högskoleexamen eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller har motsvarande kompetens. Behörigheten innefattar även yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. Dessutom krävs för denna anställning att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Pedagogisk skicklighet visas genom gedigna och aktuella kunskaper av betydelse för anställningen, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen samt genom dokumenterad och väl vitsordad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av utbildning. Pedagogisk erfarenhet kan vara inhämtad genom verksamhet i högskola eller annan verksamhet.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Förskollärarexamen eller motsvarande kompetens
 • Erfarenhet av pedagogiskt arbete på förskola/grundskola/lärarutbildningen
 • Erfarenhet av olika undervisningsformer som seminarier, övningar och laborationer
 • Erfarenhet av undervisning i matematikämnets didaktik
 • Samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta både i grupp och självständigt
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning 35 % med varaktighet på ca 6 månader. Tillträde 1 januari 2023 eller enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är 5 december 2022.

Ytterligare upplysningar

Natalia Karlsson, ämnesamordnare, natalia.karlsson@sh.se

David Gunnarsson, studierektor vid lärarutbildningen, david.gunnarsson@sh.se

Niclas Månsson, Biträdande avdelningsföreståndare, niclas.mansson@sh.se

Mirjam Bargello Lindberg, HR-generalist, mirjam.bargello.lindberg@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat