arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i folkhälsovetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Anställningen är inom folkhälsovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som hälsotillståndet och dess förändringar och fördelning i befolkningen och de faktorer som inverkar samt hur man påverkar hälsoutvecklingen. Folkhälsovetenskapen är särskilt inriktad på att uppmärksamma ojämlikhet i hälsa mellan olika befolkningsgrupper.

Vi har sedan tidigare både ett kandidat- och magisterprogram inom folkhälsovetenskap. Nu startar vi ytterligare ett nytt magisterprogram med inriktning mot digital hälsa och kommunikation och behöver därmed stärka vår kompetens inom området. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning, kursadministration och kursutveckling samt handledning inom ämnesområdet folkhälsovetenskap. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:

 • avlagt magisterexamen i folkhälsovetenskap eller har motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning inom folkhälsovetenskap och/eller kommunikation på högskolenivå
 • dokumenterad erfarenhet av nätbaserad distansundervisning och digitala verktyg i högre utbildning
 • dokumenterad god administrativ skicklighet
 • dokumenterad god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning.
 • Avlagd masterexamen i folkhälsovetenskap.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom hälsokommunikation, hälsoekonomi, kvalitativ metod och digital hälsa.
 • Dokumenterad erfarenhet av kursansvar och kursutveckling inom det folkhälsovetenskapliga området, på såväl grund- som avancerad nivå.
 • God förmåga till självständighet i arbetet.
Vid denna anställning kommer vi att lägga stor vikt vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom hälsokommunikation, hälsoekonomi, kvalitativ metod och digital hälsa. Vi kommer också att lägga stor vikt vid dokumenterad erfarenhet av kursansvar och kursutveckling inom det folkhälsovetenskapliga området, på såväl grund- som avancerad nivå samt god förmåga till självständighet i arbetet.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar 100 %, med tillträde 1 januari 2021 eller enligt överenskommelse. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdatum: 30 november 2020
Diarienummer: HS 2020/949 

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Carina Andersson och ämnesföreträdare Gabriele Eiben. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:

• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat