arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjunkt i biovetenskap med inriktning mot molekylärbiologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 maj

 • Sök jobbet senast

  23 maj

Om jobbet

Anställningen är inom ämnet biovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som studiet av biologiska strukturer, processer och funktioner på olika nivåer från biomolekyler till levande celler, organsystem, hela organismer, populationer, arter och ekosystem. Området innefattar även studiet av de levande organismernas uppkomst och interaktioner med den miljö de lever i. Vidare inkluderas biologiska tillämpningar inom olika områden som medicin, jordbruk, livsmedelsproduktion och natur- och miljövård. 

Befattningen är placerad på avdelningen för biologi och bioinformatik. Anställningen som adjunkt innefattar i första hand undervisning inom biovetenskap samt den administration som kommer av dessa arbetsuppgifter, men även arbetsuppgifter i pågående forskningsprojekt. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen. 

Vi söker dig som har:

 • Avlagt magisterexamen inom biovetenskap med inriktning mot molekylärbiologi, eller har motsvarande kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • dokumenterad god praktisk erfarenhet av laborativt arbete, särskilt steriltekniskt arbete samt extraktion och kvalitetskontroll av DNA/RNA/mikroRNA från kliniska prover
 • erfarenhet av hantering av biobanksprover bestående av humant blod och plasma
 • erfarenhet av att planera och utföra qPCR-experiment samt analys av qPCR-data med mjukvaran GenEx
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
 • dokumenterad god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från aspekter beskrivna i Högskolans anställningsordning.
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörigheten.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Erfarenhet av undervisning på högskolenivå.
 • Dokumenterad god ledarskapsförmåga.
 • Dokumenterade kunskaper i biostatistik med användning av SPSS.
 • God förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad god praktisk erfarenhet av laborativt arbete, särskilt steriltekniskt arbete samt extraktion och kvalitetskontroll av DNA/RNA/mikroRNA från kliniska prover, dokumenterad god samarbetsförmåga samt god förmåga att självständigt planera och organisera arbetet.

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 7 månader som omfattar 100 %. Tillträde i juni.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Sista ansökningsdatum: 23 maj 2021

Diarienummer: Ref nr HS 2021/422 

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och ämnesföreträdare Niclas Norrström. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
 • Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Högskolan i Skövde tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat