arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetslektor i Solidmekanik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetslektor i Solidmekanik

med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad till två år, med möjlighet till förlängning.
Omfattningen är 20 % av heltid. Anställningen är inte förenad med lön.

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Mekanik och Hållfasthetslära bedriver forskning inom deformations- och livslängdsmodellering, struktur- och topologioptimering samt biomekanik. Forskningen sker ofta i nära samarbete med industrin. Avdelningen har ett omfattande kursutbud inom civilingenjörsprogram, högskoleingenjörsprogram samt masterprogram vid LiU. Såväl grundläggande som avancerade kurser ges.

Den aktuella anställningen är avsedd att stärka avdelningens forskning inom området strukturintegritet, med tillämpning mot flygteknik. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet samt industriell erfarenhet inom detta område är därför ett krav för anställningen.

Den sökande förväntas ta aktiv del i sökandet av extern forskningsfinansiering, samt initiera forskningsprojekt. Dokumenterad skicklighet avseende att erhålla externa forskningsmedel är därför särskilt meriterande.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom området är ett krav för anställning.

Vidare förväntas innehavaren ta ansvar för och engagera sig i avdelningens utveckling. Dokumenterad skicklighet att förmedla forskning och undervisning i tal och skrift på såväl svenska som engelska är ett krav.

Inom avdelningen prioriteras ett nära samarbete med företag och industrier, såväl inom utbildnings- som forskningsområdet. Dokumenterad skicklighet av forskning i nära samarbete med industriell verksamhet inom anställningens vetenskapliga profil är därför meriterande.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

En förutsättning för att inneha anställning som adjungerad lärare är ett godkännande från huvudarbetsgivaren samt att finansiering av anställningen är överenskommen mellan huvudarbetsgivaren och Linköpings universitet innan tillsättning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.