arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetslektor i Produktrealisering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Adjungerad universitetslektor i Produktrealisering med inriktning mot användarupplevelse och affektiv ingenjörskonst
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad till två år med en omfattning på 10 %. Anställningen är oavlönad.

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Produktrealisering fokuserar på design, produktutveckling, konstruktion och produktion och arbetar med hela produktrealiseringscykeln från idéstadium till fysiska realiseringar av produkter och produktionssystem. Det inkluderar både tekniska konstruktionsaspekter, industriell design och produktionsteknik. På avdelningen jobbar vi med industrinära projekt både inom forskning och utbildning och de resulterar ofta i prototyper och demonstratorer. Undervisningen på avdelningen sker bland annat på civilingenjörsprogrammen i Maskinteknik, Design och produktutveckling och Industriell ekonomi samt på högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik. Forskningen sker i nära samarbete med industrin och med applikationer som konsumentprodukter, bilar, flygplan, industrirobotar mm.

Innehavaren skall kunna arbeta inom grundutbildningens alla nivåer, och samarbeta med kollegor inom såväl som utom ämnesområdet. Inom ramen för anställningen förväntas du stötta studenter i att utveckla framtida produkter och tjänster. Du kommer att delta i undervisning i kurser inom produktutvecklingsområdet samt delta i handledning och examinering av olika studentprojekt och examensarbeten. Kurser där du kommer att vara delaktig fokuserar på produktframtagning, mekatronik och affektiv produktutveckling.

Pedagogisk skicklighet inom områdena produktutvecklingsstrategier och produktskapande är ett krav för anställningen. Pedagogisk skicklighet inom områdena användarupplevelse och affektiv produktutveckling är särskilt meriterande.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom områdena användarupplevelse, produktutvecklingsstrategier, kundfokuserat produktskapande samt affektiv produktutveckling, som vetenskaplig publicering, planering och ledning av forskning, samverkan med andra forskare samt förmåga att informera om forskning, är ett krav för anställningen. Den sökande ska kunna uppvisa vetenskaplig skicklighet inom både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Industriella erfarenheter inom några av ovannämnda områden är ett krav. Industriella kunskaper och erfarenheter inom samtliga av områden är särskilt meriterande.

Anställning som adjungerad lärare
En adjungerad lärare ska kunna bedriva undervisning och kunskapsuppbyggnad utifrån den erfarenhet och skicklighet som inte kan förväntas förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitetet. En adjungerad lärare ska därför ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

En förutsättning för anställning som adjungerad lärare är ett godkännande från huvudarbetsgivaren, om sådan finns, samt att finansieringen av anställningen är överenskommen mellan huvudarbetsgivaren och Linköpings universitet.

Bedömningsgrunder
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Teknisk skicklighet visas genom dokumenterad förmåga att planera, organisera och tillgängliggöra komplex teknisk infrastruktur och på så vis möjliggöra forskning/utbildning i samverkan med lärare eller externa brukare.

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Anställningen är oavlönad.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat