arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetsadjunkt i möbelsnickeri

 • Ort

  Lidingö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  6 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i möbelsnickeri
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad till sex till nio månader med möjlighet till förlängning med en omfattning på ca 30-49 %.

Tillsättningsprogram
Malmsten har sina rötter i den yrkesinriktade skola som möbelsnickaren och möbelformgivaren Carl Malmsten startade 1930. Sedan år 2000 ingår skolan i Linköpings universitets Tekniska högskola.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna inom den nu aktuella anställningen omfattar lektioner, handledning samt administrativt arbete. Undervisningen kommer i huvudsak att ske på svenska. Dokumenterad teknisk skicklighet i områden relevanta för utvecklingen av möbelsnickeriämnet vid Malmstens såsom träteknik, produktionsteknik, produktutveckling och design, avancerat möbelsnickeri, ergonomi samt hållbarhetsaspekter inom möbelområdet är särskilt meriterande. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna området och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för området.

Sökande till anställningen ska ha avlagt examen på kandidatnivå inom Möbelsnickeri eller motsvarande och besitta specialkompetens i alternativa produktutvecklingsstrategier och/eller projektplanering. Meriterande är goda kunskaper i miljö och hållbarhetsfrågor och trämateriallära.

Vid den institution (IEI) dit LiU Malmstens hör pågår ett arbete med att stärka forskningsmiljöerna. Malmstens visioner för de närmaste åren ingår att utveckla utbildningarna med både bredd och djup. Därför ska för den nu aktuella anställningen den egna skickligheten inom Produktutvecklingsområdet kunna styrkas via uppvisande av egna projekt/samarbeten med möbeldesigner samt med examen inom ett för området relevant ämne.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den tekniska skickligheten och i andra hand den pedagogiska skickligheten inom Möbelsnickeriområdet. Även den egna erfarenhet och skicklighet inom Möbelsnickeri/designområdet kommer att vägas in i bedömningen.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Teknisk skicklighet bedöms utifrån sökandes erkännande inom möbelsnickeriområdet. Teknisk skicklighet kan kombineras med konstnärlig skicklighet vilket därutöver styrkas genom dokumenterad medverkan i konstnärliga jury- och/eller utställningskommittéer, opponentuppdrag och erhållna konstnärliga priser/utmärkelser inom möbelsnickeriområdet.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.