arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetsadjunkt i klinisk vetenskap

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 mars

 • Sök jobbet senast

  1 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Inom grundutbildningen ansvarar vår institution bland annat för huvuddelen av läkarutbildningen, logopedutbildningen och utbildning inom medicinsk biologi.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ike

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot neurologi, psykiatri, oftalmologi eller oto-rhino-laryngologi

med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad till två år från anställningens startdatum (hösten 2019) med en omfattning på 30%.

Ämnesområde
Klinisk vetenskap

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.
Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Norrköping är en av de fyra akademiska studieorter som ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. Tillsammans med studieortsansvariga lärare kommer innehavare av anställningen att delta i uppbyggnaden av undervisningsverksamheten och bedriva undervisning på läkarprogrammets termin 9 (kurs 9).

Utvecklingen och uppbyggnaden av framtida curriculum kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk, t ex temagrupper, på läkarprogrammet varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötland, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid pedagogiskt och klinisk skicklighet. Stor vikt läggs också vid at samverka med det omgivande samhället, skicklighet att leda verksamhet samt administrativ skicklighet. De sistnämnda skickligheterna bedöms sinsemellan som likvärdiga.

Anställningsform

En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
Enligt överenskommelse

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner, se nedan.

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Ann-Charlott Ericson, Proprefekt, universitetslektor

ann-charlott.ericson@liu.se


Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 21 49

christina.lundgren@liu.se