arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad universitetsadjunkt i Idrott och hälsa

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  27 juni

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar minst en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i Idrott och hälsa

med placering vid institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram
Institutionen söker nu en adjungerad universitetsadjunkt i Idrott och hälsa. De huvudsakliga arbetsuppgifterna utgörs av undervisning för blivande lärare i idrott och hälsa, inom lärarutbildningen samt inom fristående kurser. Tjänstgöringen är i huvudsak förlagd i Linköping, men kan även omfatta undervisning på övriga lokala campus. En del av tjänstgöringen är förlagd till helger.

Anställningen omfattar undervisning inom idrott och hälsa. I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning och examination, samt viss kursadministration och studentkontakter via digital lärplattform. I rollen som examinator ingår att bedöma såväl praktiska uppgifter som studenternas skriftliga arbeten. Den sökande förväntas även bidra till att skapa engagemang och intresse för innehållet samt att arbeta med vidareutveckling gällande innehåll och arbetsformer.

Innehavare av anställ­ning som universi­tetsadjunkt ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Även fristående kurser, uppdragskurser och samverkan med det omgivande samhället kan ingå i arbetsuppgifterna, samt administration och planering av ut­bildning. Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Ett krav för tjänsten är dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning i idrott och hälsa samt lärarexamen med inriktning idrott och hälsa. Ytterligare krav för tjänsten är dokumenterad pedagogisk skicklighet i att planera, strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till utbildningsmål. Särskilt meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende utvecklingsarbete inom idrott och hälsa i lärarutbildning. Särskilt meriterande är även dokumenterad pedagogisk skicklighet inom rörelseaktiviteter till musik och ledarskap för elever med NPF-diagnos. Meriterande är dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende utvecklingsarbete inom undervisning i idrott och hälsa.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska. 

Anställning som adjungerad lärare

Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

En förutsättning för att inneha anställning som adjungerad lärare är ett godkännande från huvudarbetsgivaren samt att finansiering av anställningen är överenskommen mellan huvudarbetsgivaren och Linköpings universitet innan tillsättning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Anställningens omfattning

Anställningen är tidsbegränsad under tidsperioden 2021-08-01 – 2022-07-31 med en omfattning på 20%-49% med möjlighet till förlängning.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16568&rmlang=SE

Lika villkor

Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för beteendevetenskap och lärande är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Deltid 20%-49%