arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Adjungerad lärare i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för Socialt arbete. Sista ansökningsdag: 2019-10-25.

Institutionen för socialt arbete är en stor arbetsplats med en omfattande grundutbildning och utbildning på master- och forskarnivå. Vi bedriver också mycket framgångsrikt forskning, där tyngdpunkten ligger inom de områden som är centrala för socialt arbete; barn- och familj, missbruk, försörjningsproblematik och socialbidragstagande och äldreomsorg. Mer information finns på: www.socarb.su.se.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är socionom, har jobbat med socialt arbete i 5–15 år och som gillar ditt arbete. De arbetsuppgifter vi behöver din hjälp med kommer på ett övergripande plan handla om att föra in dina erfarenheter av möten med klienter/brukare och av hur vardagen kan se ut i det sociala arbetet i vårt socionomprogram. Vi har sedan fyra år tillbaka en grupp socionomer hos oss som arbetar på det här sättet men vi behöver nu förstärka den gruppen med dig som har erfarenhet av socialt arbete med äldre personer, med människor med funktionsvariation, med våld i nära relationer, med missbruk och med social barnavård.

Behörighetskrav

Med adjungerad lärare avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för undervisning på grund- och avancerad nivå. Följande krav ställs för behörighet för anställningen: att du har en socionomexamen och att du i din huvudsakliga anställning arbetar med praktiskt socialt arbete med äldre personer, och/eller personer med funktionsvariation, eller med missbruk, och/eller våld i nära relationer och/eller med barn.

Adjungerad lärare är en anställningsform för personer som har sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid personlig lämplighet och erfarenhet av praktiskt socialt arbete.

För anställning kommer de beaktas, som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de beskrivna arbetsuppgifterna.

Anställningsvillkor

Vi utlyser en eller flera anställningar som adjungerad lärare, i en omfattning av 20–30 procent. Anställningarna är tidsbegränsade och gäller längst två år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2019-11-01 eller enligt överenskommelse.

En förutsättning för att komma ifråga för anställningen är att du har en huvudsaklig anställning någon annanstans men inom det praktiska sociala arbetets fält.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Lena Hübner, tfn 08-16 49 32, lena.hubner@socarb.su.se, studierektor Hugo Stranz, tfn 08-674 76 46, hugo.stranz@socarb.su.se, eller administrativ chef Ulrika Engström, tfn 08-674 73 90, ulrika.engstrom@socarb.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga personligt brev, CV, vidimerade kopior på examensbevis och eventuella legitimationer samt referenser. 

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.