arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

2-årig Postdoktortjänst inom husdjursvetenskap med inriktning biostatistik

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  4 november

Om jobbet

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) bedriver grundläggande och tillämpad forskning om fodermedel, djurens ämnesomsättning samt om inhysning och skötsel. Målet är att skapa en uthållig och lönsam produktion med god djuromsorg som ger livsmedel med hög kvalitet. Vår forskning avser såväl lantbrukets produktionsdjur som sport- och sällskapsdjur. Forskningen är ofta interdisciplinär och bedrivs i samarbete med andra institutioner, såväl i Sverige som utomlands. Forskning på hållbara produktionssystem i låginkomstländer är en viktig del av vår verksamhet. HUV ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom ämnesområdena näringsfysiologi, fodervetenskap,skötselfrågor och akvakultur. HUV erbjuder en inspirerande forskningsmiljö där vi studerar metaboliska processer, näringsutnyttjande och skötsel hos djur i olika produktionssystem. Inom fjäderfä är målet med vår forskning att öka kunskapen om värphönors och slaktkycklingars nutrition, inhysning och skötsel.

Projekt:

I tjänsten ingår arbete i ett flertal projekt som utvärderar effekter av olika fodertillsatser innehållande bioaktiva ämnen från exempelvis alger på utveckling av mikrobiota, digestionsorgan, immunförsvar och produktionsparametrar hos kyckling. Möjligheten att via tillsats av alg i fodret stimulera överföring av antikroppar och viktiga näringsämnen från hönan till ägget och därmed påverka kycklingens livskraft kommer också att utvärderas.

Arbetsuppgifter:

Du kommer framförallt att ansvara för att statistiskt bearbeta, skriva och publicera vetenskapliga artiklar från projekten samt delta i datainsamling vid djurförsök och genomförande av laborativa analyser. Möjligheter att delta i institutionens undervisning finns.

Kvalifikationer:

Du som söker ska ha doktorsexamen inom husdjursvetenskap, veterinärmedicin, medicinska vetenskaper, biologi, mikrobiologi eller liknande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Doktorsexamen ska ha erhållits vid tillträde till anställningen. Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss i första hand till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år vid anställningens början. Sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt analysera och tolka mikrobiota/mikrobiom data. Tidigare erfarenhet av djurförsök, laborativt arbete samt av den statistiska programvaran R är meriterande. Sökande måste ha utmärkt förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna. Publikationer i vetenskapligt granskade tidskrifter är meriterande och värderas i i förhållande till tid sedan disputation.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 24 månader.

 

Omfattning:

100%

Tillträde:

Januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast  2019-11-04.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla


1) Sammanfattning av forskningserfarenhet som indikerar hur kvalifikationer och krav för tjänsten uppfylls, samt beskriver framtida planer (max 6000 tecken inklusive mellanslag)

2) Curriculum Vitae inklusive fullständig publikationslista där det tydligt framgår om publicering skett i faktagranskad tidskrift eller inte,

och


3) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.