arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1 doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 mars

 • Sök jobbet senast

  14 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

På institutionen för kommunikation och medier bedrivs forskning och utbildning på hög internationell nivå i medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria, journalistik, och retorik. Institutionens ämnen är hemmahörande både i samhällsvetenskap och humaniora. Institutionen rymmer således en dynamisk forskningsmiljö, tre etablerade forskarutbildningar, internationella gästforskare, regelbundna forskningsseminarieserier och internationella konferenser. Institutionen är delaktig i nätverk och samarbetsprojekt på nationell, nordisk och internationell nivå. Medie- och kommunikationsvetenskap är rankat bland de 100 bland medie- och kommunikationsinstitutioner (QS World University Rankings by subject 2020). Inom medie- och kommunikationsvetenskap ges en eftertraktad internationell masterutbildning med studenter från hela världen.

Den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen vid Lunds universitet fokuserar på medier, kultur och demokrati.

Vår forskning erbjuder nya och viktiga sätt att förstå kunskap, människor, medier och makt i nationella och transnationella sammanhang. Den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen är organiserad i fyra delvis överlappande teman: medier, engagemang, demokrati och kulturellt medborgarskap; medieindustri och kreativitet; genus, hälsa och samhälle; samt publik, populärkultur och vardagsliv. Vi välkomnar sökande att bidra till vår vision om medierelaterat engagemang i kultur och demokrati.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand skall ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Forskningen skall bedrivas inom forskningsområde som är relevant i relation till medie- och kommunikationsvetenskaps forskningsstrategi. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön vid institutionen samt bör räkna med institutionstjänstgöring på högst 20 procent.

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
 • Avlagt examen på avancerad nivå,
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Doktoranden ska förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha 30 högskolepoäng inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Doktoranden ska också ha genomfört självständiga arbeten om 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Avhandlingsplaner behöver adressera MKV:s forskningsstrategi.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bedömningsgrund:

Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Redogörelse för forskningsintresse i relation till institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publikationer är viktiga dokument för att bedöma denna förmåga. Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt i bedömningen.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla:
 • Meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning
 • Examensbevis och betyg
 • Uppsatser, motsvarande sammanlagt 30 högskolepoäng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i medie- och kommunikationsvetenskap eller likande ämne inom samhällsvetenskap eller humaniora
 • Kortfattad forskningsplan (max 3000 ord) som anknyter till institutionens forskningsprofil
 • Övriga skrifter eller meriter som är relevanta för anställningen.
 • Namn och kontaktuppgifter för två personliga referenser.
Ofullständiga ansökningshandlingar bedöms inte.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 september 2021 Visstidsanställning